Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

SVS: Odstraňujeme kanalizační výusť v Rumburku v Krásnolipské ulici

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Děčínsku další plánovanou investiční akci roku 2015 – v Rumburku vybudováním nové odlehčovací komory a položením úseku nové kanalizace s napojením na kmenovou kanalizační stoku zakončenou na čistírně odpadních vod zajistí, že odpadní vody už nebudou výustí DC 85 v Krásnolipské ulici bez přečištění vypouštěny do Mandavy. Jedná se o stavbu z kategorie strategických, legislativou vyvolaných investic.

Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy SVS dává 75 %, tj. téměř 950 milionů korun, na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Dalších 250 milionů korun je určeno na strategické, tj. legislativou vyvolané investice. Naše zahájená investiční akce v Rumburku patří právě do kategorie strategických investic. Odstraněním kanalizační výusti DC 85 do Mandavy přispějeme ke zlepšení životního prostředí.“

Více o stavbě:

Stávající jednotná kanalizační stoka v Krásnolipské ulici je tvořena úsekem z betonu vnitřního průměru 500 mm a úsekem ze zděného čtvercového profilu 600/600 mm. Stoka z roku 1902 je zakončena výustí DC 85 do Mandavy. Na stoku je napojeno celkem 33 objektů – 31 rodinných domů a dva objekty k podnikání – s celkem 102 trvale přihlášenými obyvateli. Jde o nežádoucí stav, protože odpadní vody z těchto objektů byly dosud vypouštěny do vodoteče bez přečištění.

V rámci investiční akce SVS dojde k realizaci opatření, kdy bude v křižovatce ulic Krásnolipská a Krátká vybudována nová železobetonová odlehčovací komora, odkud bude vybudován úsek nové splaškové kanalizace ze sklolaminátu vnitřního průměru 350 mm v délce 62 metrů vč. shybky pod Mandavou. Rovněž bude zrekonstruován úsek původní jednotné kanalizace za použití sklolaminátu vnitřního průměru 500 mm v délce 12,5 metrů. Odpadní vody po odlehčení budou odváděny shybkou do nové šachty vybudované na kmenové stoce A, jež odvádí odpadní vody na čistírnu odpadních vod ve Varnsdorfu. Výusť DC 85 do Mandavy tak zůstane výustí pouze pro odváděné dešťové vody z nové odlehčovací komory.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště ke dni 2. 10. 2015. Stavební práce začnou po vydání výkopového povolení (předpoklad 42. týden) a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. 12. 2015.

Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 160 milionů korun. V kategorii obnovy majetku je pro rok 2015 naplánováno celkem 20 staveb za 104 milionů korun bez DPH.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail