Národní potravinová sbírka a Noc venku Listopadové akce na podporu lidí bez domova

Tištěné noviny 19/2015 | 17. 2. 2016 | Nezařazené

V sobotu 21. 11. proběhnou dvě celorepublikové akce

na podporu lidí bez domova, do kterých se zapojuje spolek

CEDR – komunitní centrum, který provozuje Azylový dům

v Rumburku a terénní práci ve Šluknovském výběžku.

 

První akcí je Národní potravinová sbírka, která proběhne v obchodním domě Albert ve Varnsdorfu od 8.00 do 20.00 hod. Sbírku v České republice organizuje Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy. Letos se do sbírky zapojuje šestadvacet marketů Ústeckého kraje (www.potravinypomahaji.cz).

Sbírka je závislá především na dobrovolnictví a její úspěch spočívá na vaší podpoře. Již druhým rokem budou na této sbírce spolupracovat studenti Střední zdravotnické školy v Rumburku a dvě studentky z VOŠ SŠV Bratislavská ve Varnsdorfu z třídy 1PA. V den sbírky budou dobrovolníci na prodejnách označeni zástěrami s logem projektu a uvítají vás u vchodů do prodejen letáčky s výčtem doporučených potravin vhodných k darování. Darované potraviny můžete za pokladnami předávat dobrovolníkům do košíků opět opatřených logem projektu. CEDR pak během roku zajišťuje distribuci potravin v rámci potravinové banky lidem v nouzi i mezi další organizace, které pracují s lidmi v nouzi (např. Agentura Pondělí, terénní pracovníci měst Krásná Lípa, Rumburk, Šluknov).

Důvodem sbírky je nejen získat potraviny pro lidi v nouzi, ale i upozornit veřejnost na to, že i v České republice je chudoba problémem a že je mnoho lidí v těžké životní situaci, ve které si sami nemohou zajistit ani základní potraviny a jsou závislí na pomoci druhých. Je také důležité zmínit, že jako jednotlivci či instituce můžete přispět potravinovou či jinou humanitární pomocí i během roku. K tomu neváhejte kontaktovat Potravinovou banku v Ústeckém kraji. Více na www.potravinovabanka.cz.

Druhou akcí je Noc venku, kterou CEDR spolupořádá s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Rumburku v areálu kostela a čajovny Na Kopečku od 17.00 hod.

Jedná se o akci, která vznikla již v sedmdesátých letech v Anglii. Začaly s tím skupinky studentů, kterým nebyl lhostejný osud lidí bez domova. Přidávaly se dalších skupiny – v Londýně, Cambridge, Oxfordu a mnoha dalších městech. Cílem akce je seznámit se s problematikou bezdomovectví, poznat, jaké to je spát venku a zároveň získat prostředky, které budou použity na podporu lidí bez domova. Je to jedinečná možnost, jak strávit noc venku, a to bez vašeho běžného komfortu. Je to zároveň šance, jak zareagovat na otázku bezdomovectví a podpořit místní lidi bez domova. V Čechách byla Noc venku poprvé organizovaná v roce 2012 a letos se koná v osmnácti městech.

Součástí akce je vystoupení skupiny Pepek a Námořník v čajovně. Vstupenkou jsou trvanlivé potraviny, které budou použity na podporu lidí bez domova. Při nepříznivém počasí lze přespat v kostele.

 

Program

17.00 zahájení, informace

k problematice, beseda

18.00 vystoupení hudební

skupiny Pepek a Námořník

(indie folk)

22.30 společná modlitba

za lidi bez domova,

zapálení svíček

23.00 noční klid, společné

spaní venku, v kostele,

ev. na kruchtě kostela

06.30 budíček, společná snídaně

a úklid prostor

 

• Andrea Cicuová
CEDR – komunitní centrum
Národní potravinová sbírka
cicuova@os-cedr.cz
776 326 660
• Řebíček Miroslav, předseda spolku
CEDR – komunitní centrum
Noc venku
rebicek@os-cedr.cz
775 233 703

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/02/17/narodni-potravinova-sbirka-a-noc-venku-listopadove-akce-na-podporu-lidi-bez-domova/