Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se může týkat i vašeho vozidla

Tištěné noviny 19/2015 | 17. 2. 2016 | Nezařazené

Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a já opět upozorňuji na nové povinnosti, které přinesla novela zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:

1. U vozidel dočasně vyřazených (v depozitu) před 30. 6. 2013 je nutné na

registru vozidel do 31. 12. 2015 nahlásit, kde je vozidlo umístěno a jaký je účel jeho využití. Na registru vozidel naleznete „žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla“, kde uvedete výše uvedené údaje. Správní poplatek činí 50 Kč a je nutné předložit velký technický průkaz. V případě, že někoho zmocníte k provedení tohoto úkonu, není potřeba ověřený podpis na plné moci. Pokud termín nestihnete, toto vozidlo administrativně zanikne a již nepůjde přihlásit.

2. Stejnou povinnost máte do konce roku i u vozidel dočasně vyřazených od 1. 7. 2013, kde však nesplněním, nehrozí administrativní zánik vozidla, ale pokuta až 50 tisíc korun. Postup je stejný jako v prvém případě.

K 1. 7. 2015 měli všichni provozovatelé povinnost dokončit tzv. polopřevody. V našem správním obvodu tuto povinnost nesplnilo více než dva tisíce osob, a tak vozidla nevratně zanikla. V současné době již nelze nijakým způsobem vozidla vrátit do provozu, což se negativně dotklo celé řady majitelů vozidel.

Alena Jánská
vedoucí odboru civilně
a dopravně správního a obecního živnostenského úřadu

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/02/17/novela-zakona-o-podminkach-provozu-vozidel-na-pozemnich-komunikacich-se-muze-tykat-i-vaseho-vozidla/