PORUCHA VÝTAHU

Tištěné noviny 20/2015 | 17. 2. 2016 | Nezařazené

Tímto se omlouváme všem občanům, kteří v současné době navštívili nebo se chystají navštívit budovu A+B MěÚ Rumburk a museli místo výtahu použít schodiště. Závada, na jejímž odstranění se pracuje, je vážnějšího charakteru a předpokládané odstranění je pravděpodobné až v měsíci prosinci. Děkujeme za pochopení.

Jiří Jelínek, Odbor vnitřních věcí

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/02/17/porucha-vytahu/