Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Představujeme radiodiagnostické oddělení Lužické nemocnice v Rumburku

Vážení spoluobčané, připravili jsme pro vás další článek,
který mapuje jednotlivá oddělení a obory Lužické nemocnice.
Tentokrát se zaměříme na ambulantní část, a to
na radiodiagnostické oddělení.

Radiologie je lékařský obor, který využívá ionizujícího záření, ultrazvuku a magnetického pole k zobrazování lidského těla a pomáhá k určení diagnózy či při léčbě nemocného v případě intervenční radiologie.

Centrální radiodiagnostické oddělení LNaP, a.s. se nachází v přízemí budovy chirurgie (U Nemocnice 1298/6), část pracoviště je umístěno v budově interny – Podhájí (Lesní 1062/26).

Oddělení zajišťuje radiodiagnostické služby pro všechna oddělení nemocnice – pro lůžkovou i ambulantní složku, pro pracoviště polikliniky, pro soukromé praktické a odborné lékaře ze spádové oblasti.

RTG techniku nahradily nové, výkonnější přístroje. Celé oddělení bylo v roce 2008 rekonstruováno a v srpnu téhož roku uvedeno do provozu.

Oddělení je vybaveno moderními diagnostickými přístroji, které odpovídají současným diagnostickým trendům. Rentgen ddR Compact Swissray s přímou digitalizací umožňuje okamžitý přenos rtg snímků na ambulance či oddělení. Disponujeme úložištěm dat a komunikací PACS, což umožňuje odesílání demografických údajů pacienta do komunikačního serveru, který zajistí doručení této informace na jednotlivé modality.

Snímky můžeme samozřejmě odesílat i do ostatních zdravotnických zařízení, která na tomto principu fungují, taktéž můžeme snímky i přijímat.

Nově je zde zavedena bezpečná elektronická komunikace Medical Net, která urychluje, zjednodušuje a zefektivňuje komunikaci s našimi partnery ve zdravotnictví. Je to komunikační systém pro předávání dat pacientů (např. zpráv, nálezů či žádanek). Díky technologiím je přenos citlivých dat v souladu s legislativními požadavky ČR na ochranu osobních údajů. Systém Medical Net tedy zprostředkovává bezpečný přenos zpráv mezi dvěma libovolnými registrovanými účastníky sítě: odesílatelem a příjemcem. V našem případě jde o elektronické odesílání rtg nálezů přímo do informačního systému žádajícího lékaře. V současné době již tuto možnost někteří lékaři využívají. Je to komfortní řešení a odpadá tak doručování nálezů poštou. Uvítali bychom, kdyby Medical Net využívalo více lékařů.

Dostupnost obrazové dokumentace na všech počítačích, které jsou součástí NIS (nemocniční informační systém), významně zvyšuje dostupnost obrazové dokumentace pro všechny lékaře, vede k dalšímu zkvalitnění a urychlení diagnostického a léčebného procesu.

Oddělení poskytuje škálu standardních zobrazovacích metod. Provádíme standardní skiagrafická a skiaskopická vyšetření, standardní ultrazvuková (UZ) vyšetření včetně vyšetření cév s barevným dopplerovským mapováním a biopsií pod UZ kontrolou, celotělové CT vyšetření včetně intervenčních výkonů pod CT. Naše služby jsou k dispozici všem pacientům na základě doporučení indikujícího lékaře a vyplněné žádanky, která musí obsahovat povinné údaje:

 identifikační údaje pacienta,

 výška, váha pacienta,

 anamnéza,

 alergie,

 slovní diagnóza,

 požadované vyšetření, jasně definovanou oblast vyšetření a co se od vyšetření očekává, výsledky předchozích vyšetření,

 aktuální (ne starší jak dva týdny) laboratorní hodnoty kreatininu a urey při CT vyšetření,

 podpis a razítko indikujícího lékaře, razítko oddělení.

Na oddělení se provádí vyšetřování jak traumatických, tak netraumatických stavů. Dále se provádí vyšetřování pomocí kontrastních látek. Na operačním sále jsou pod skiaskopickou kontrolou prováděny operace kostí pomocí pojízdného RDG Ziehm 8000 – přístroje typu „C“ ramene. Tento rentgen je ale využíván i při jiných operacích.

V roce 2014 jsme celkem provedli 40 234 vyšetření, z toho 3 468 CT vyšetření a 8 779 ultrazvukových vyšetření. Běžné skiagrafie spolu s rtg trávicí trubice pak 27 987 vyšetření.

V roce 2014 byla dokončena práce na interních radiologických standardech, kterými se oddělení řídí při každodenním provozu, které jsou podmínkou pro jeho činnost dle zákonných norem a vycházejí z doporučení odborných společností.

Můžeme se pochlubit sehraným týmem zkušených profesionálů: kvalifikovaných lékařů – radiologů, radiologických asistentů. Primářem oddělení je od roku 2012 MUDr. M. Jirásko, vedoucí laborantkou je již od roku 2008 paní I. Zimová.

NYNÍ K JEDNOTLIVÝM PRACOVIŠTÍM

 PRACOVIŠTĚ CT

Na konci roku 2011 byla zahájena realizace budování pracoviště CT a již od ledna 2012 bylo CT v provozu. CT pracoviště je vybaveno vysoce výkonným přístrojem Siemens Somaton Emotion 16. Prostory pro pacienty i pro obsluhující personál jsou moderně vybavené. Do konce roku 2014 bylo provedeno více jak 7 969 vyšetření. Součástí pracoviště je čekárna pro pacienty, kteří přichází na CT vyšetření. V současné době je CT využíváno čtyřiadvacet hodin denně. V pohotovostních službách slouží k vyšetření akutních stavů včetně úrazů.

Rozsah CT vyšetření: provádíme standardní CT vyšetření hlavy, hrudníku, břicha a končetin nativně i po podání kontrastní látky, včetně CT AG (angiografie) karotid, břišní a hrudní aorty a AG končetin, a dále invazivní vyšetření pod CT kontrolou, jako jsou drenáže, biopsie, navigované obstřiky.

Objednávání pacientů na CT vyšetření na tel.: 412 359 227.

 SONOGRAFICKÉ PRACOVIŠTĚ

je vybaveno přístrojem SONO AC 9900 MEDISON. Pracoviště využívá více odborností. Lékaři RDG oddělení vyšetřují oblast dutiny břišní, periferních cév končetin a karotid dopplerem v triplexním režimu s barevným mapováním. Dále jsou to vyšetření štítné žlázy a dle požadavku i vyšetření měkkých tkání, vyšetření prsů, kloubů a nově UZ se zaměřením na problematiku dětí.

Objednávání pacientů na SONO vyšetření na tel.: 412 359 266.

 RDG POPISOVNA

je na všech pracovištích (RTG, CT a RTG 2) vybavena diagnostickými monitory, umožňujícími detailní prohlížení zhotovené obrazové dokumentace.

Radiodiagnostické pracoviště v Podhájí zabezpečuje v současné době provoz jen pro hospitalizované pacienty. Pracoviště je vybaveno rtg přístrojem Chirana s nepřímou digitalizací, to znamená, že se zde snímkuje na kazety, ze kterých je po vložení do čtečky kazet přenesen obraz do počítače, odkud po zpracování odchází na jednotlivé modality. I zde funguje systém přenosu dat na připojené uživatele.

Skiaskopická vyšetření zde provádíme jedenkrát týdně na objednání, jedná se o vyšetření jícnu, žaludku a střev, včetně skiaskopie plic a stimulace srdce.

 Provoz oddělení

Pondělí – pátek od 7.00 do 15.00 hod., v této době funguje i objednávání na CT a UZ vyš. Mimo pracovní dobu funguje nepřetržitá pohotovostní služba laboranta a lékaře.v Na rtg vyšetření není třeba se objednávat.

Vážení čtenáři Rumburských novin. Cílem našeho příspěvku bylo seznámit vás s naším radiodiagnostickým oddělením. Radiodiagnostika je nedílnou součástí všech medicínských oborů. Perfektní mezioborová spolupráce je základem pro léčbu našich pacientů. Věřím, že pro vás byly informace dostatečně přehledné. Bližší informace jsou také dostupné na webových stránkách www.nemrum.cz.

Další příspěvek o Lužické nemocnici vyjde 17. 12. To bude čas adventní a přípravy na Vánoce budou v plném proudu. Přeji vám klidnou a pohádkovou přípravu na Vánoce. A jaké téma nás čeká příště? To bude překvapení.

Erika Drahotová
manažerka kvality

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail