Rozšíření svozové trasy separovaného odpadu v Dolních Křečanech

Tištěné noviny 19/2015 | 17. 2. 2016 | Nezařazené

Od 2. 11. se rozšiřuje svozová trasa pytlů se separovaným odpadem v Dolních Křečanech. Na mapce, kterou najdete na internetových stránkách města, je modrou barvou vyznačena stávající trasa a červeně je vyznačena rozšířená trasa od 2. 11. Svoz bude probíhat nadále vždy v pondělí v lichý týden. Naplněné pytle se na trasu ukládají ráno v den svozu. Pytle na tříděný odpad lze získat ve firmě AVE CZ v Královské ulici v Rumburku, na odboru komunálních věcí MěÚ Rumburk a v Informačním centru na Lužickém náměstí.

red

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/02/17/rozsireni-svozove-trasy-separovaneho-odpadu-v-dolnich-krecanech/