Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Setkání s občany

Vedení města Rumburk Vás zve na

5. Setkání s občany
města Rumburk

které se bude konat ve čtvrtek 26. 11. 2015 od 15.00 hod.

v sále Městské knihovny Rumburk.

PROGRAM SETKÁNÍ

Participativní rozpočet města Rumburk

ve spolupráci s Agora Central Europe

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili

do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz

z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se

za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit.

Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města

setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích

a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí

ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají

radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti.

Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom,

které návrhy obyvatel má obec realizovat.

Diskuse

Zveme k účasti občany města

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail