Setkání s občany

Tištěné noviny 20/2015 | 17. 2. 2016 | Nezařazené

Vedení města Rumburk Vás zve na

5. Setkání s občany
města Rumburk

které se bude konat ve čtvrtek 26. 11. 2015 od 15.00 hod.

v sále Městské knihovny Rumburk.

PROGRAM SETKÁNÍ

Participativní rozpočet města Rumburk

ve spolupráci s Agora Central Europe

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili

do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz

z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se

za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit.

Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města

setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích

a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí

ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají

radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti.

Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom,

které návrhy obyvatel má obec realizovat.

Diskuse

Zveme k účasti občany města

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/02/17/setkani-s-obcany/