Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Víte o gymnáziu v Rumburku, že … aneb Den otevřených dveří

Víte, že gymnázium v Rumburku:

 navštěvuje každý rok kolem čtyř set studentů,

 zahájilo letos už sto desátý školní rok,

 má za ta léta už více než čtyři a půl tisíce úspěšných absolventů, které postupně vzdělávalo přes čtyři sta učitelů,

 bylo vyhlášeno (podle ankety České studentské unie) už třikrát za sebou Gymnáziem roku Ústeckého kraje,

 je fakultní školou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,

 nabízí studentům od druhého ročníku volbu studia ve čtyřech tematicky zaměřených blocích (matematicko-technický, přírodovědný, humanitní, jazykový),

 je dlouhodobě velmi úspěšné při přípravě žáků na technické i humanitní vysoké školy,

 zajišťuje výuku tří světových jazyků,

 umožňuje studentům zdarma získat mezinárodně uznávaný jazykový diplom – Deutsches Sprachdiplom,

 připravuje studenty na soutěž Jugend debattiert international, kterou organizuje Goethe-Institut Praha,

 je zapojeno do mezinárodního projektu Erasmus,

 organizuje pro studenty výměnné pobyty v Německu a exkurze do Berlína a do Anglie,

 navázalo úzkou spolupráci s gymnázii v Sebnitz a Seifhennersdorfu a má v zahraničí i řadu dalších partnerských škol,

 nabízí konzultace školního psychologa,

 má k dispozici tři učebny výpočetní techniky a řadu multimediálních a odborných učeben,

 vede studenty každý rok k přípravě řady projektů jako Den Evropy, Já občan, Lanterna futuri, Vánoční akademie a dalších,

 je zapojené do projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu,

 podporuje již přes deset let úspěšný pěvecký soubor NTC,

 pořádá pro nově příchozí studenty seznamovací kurzy,

 připravuje lyžařský kurz v Krkonoších a sportovně-turistický kurz ve Slovinsku,

 nabízí studentům týdenní zeměpisně-dějepisnou exkurzi,

 otevírá každoročně kolem patnácti zájmových kroužků (volejbal, plavání, florbal, gymnastika a parkour, posilování, stolní tenis, otužování, turistika, ale i kroužek věnovaný angličtině, němčině, češtině, matematice, chemii, fyzice, robotice atd.),

 navštěvuje se studenty pražská divadla, Senát, botanickou zahradu i cíle v blízkém okolí,

 podporuje zapojení studentů do několika charitativních akcí,

 umožňuje studentům vydávat vlastní školní časopis a zapojit se do Studentského parlamentu,

 má vlastní školní televizi,

 podporuje studenty nejen ve školních, ale i v okresních, krajských a celostátních soutěžích sportovního, znalostního i uměleckého charakteru,

 je nejsevernějším gymnáziem v České republice.

ájé

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail