Fotoklub Kruhu přátel muzea Varnsdorf vyhlašuje soutěž FOTOROK 2016

Tištěné noviny 21/2015 | 23. 2. 2016 | Nezařazené

 Kategorie: Volné téma

 Provedení: Černobílé a barevné fotografie minimální velikosti 20 x 30 cm. Počet snímků od jednoho účastníka: maximálně 10 kusů. Seriál se považuje za 1 kus.

 Označení: Každý snímek musí být na rubu označen jménem autora, přesnou adresou a názvem snímku. Současně je nutné vyplnit vstupní formulář, který získáte na adrese pořadatele, na webových stránkách http://muzeum.varnsdorf.cz nebo na následujících kontaktech: e-mail: kpmv@qick.cz, tel. 412 334 107.

 Ceny: Autoři snímků budou odměněni hodnotnými cenami.

 Uzávěrka soutěže: 31. 12. 2015

Vyhodnocení soutěže provede odborná porota a z nejlepších fotografií bude instalována výstava, která potrvá od 18. 1. do 18. 3. 2016.

Soutěžící souhlasí s tím, že se vyhodnocené fotografie stanou majetkem pořadatele a mohou být využity pro archivní a výstavní účely.

Neoceněné fotografie budou vráceny nejpozději do konce května 2016.

 

Kontaktní adresa pořadatele

 Kruh přátel muzea Varnsdorf

 Fotoklub KPMV

 Legií 2574

 407 47 Varnsdorf

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/02/23/fotoklub-kruhu-pratel-muzea-varnsdorf-vyhlasuje-soutez-fotorok-2016/