Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Město Rumburk bude blíže občanům – dotace z EU

Vzhledem k narůstajícímu objemu dokumentů a dat ve veřejné správě je třeba jejich digitalizace, modernizace a zvyšování kapacit úložišť. Město Rumburk proto v roce 2014 využilo příležitosti Výzvy č. 22 IOP, kterou vyhlásilo Ministerstvo financí pro místní rozvoj. V rámci projektu „Konsolidace IT města Rumburk“ dojde k usnadnění práce úředníků a navíc poskytne občanům možnost nahlédnout do různých dokumentů. Občan tak získá aktuální informace o čerpání rozpočtu, bude moci nahlédnout online do přehledu poplatků týkajících se jeho osoby (Portál občana, Klikací rozpočet). Jedním z výstupů je zpřehlednění a uveřejňování dokumentů, což otevírá úřad směrem k občanům města. Pro usnadnění komunikace mezi jednotlivými budovami spadající do správy MěÚ je i jejich bezdrátové propojení a s tím související zabezpečení propojení. Jednou z propojovaných budov je Městské informační centrum, které poskytuje služby nejen místním občanům, ale i turistům a cizincům. Celkové náklady projektu činí cca 2 300 000 Kč včetně DPH a dotace pokrývá 85 % způsobilých nákladů. Celých 15 % uhradilo město ze svého rozpočtu. Období realizace projektu: 1. 12. 2014 – 31. 10. 2015. Výše zmíněné služby budou k dispozici již v letošním roce.

Projekt „Konsolidace IT Města Rumburk“ – CZ.1.06/2.1.00/22.09576 byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail