Od 15. 12. 2015 se začínají prodávat známky na popelnice

Tištěné noviny 21/2015 | 23. 2. 2016 | Nezařazené

Ceny známek zůstávají stejné. Ceník je zveřejněn na internetových stránkách
www.rumburk.cz. Známku si můžete zakoupit u firmy AVE CZ, odpadové
hospodářství, Královská 173, Rumburk od 15. 12. 2015 do 15. 1. 2016 ve všední
dny od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.30 hod., v sobotu od 9.00 do 13.00 hod.

Jaroslava Škrková
referentka odboru komunálních věcí

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/02/23/od-15-12-2015-se-zacinaji-prodavat-znamky-na-popelnice/