Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí pomocí SIPO

Finanční správa zavádí novou službu, daň z nemovitých věcí může občan zaplatit prostřednictvím SIPO. Uživatelé SIPO vyplní oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. K němu přiloží doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO. Formulář oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO lze vyzvednout na podatelnách FÚ nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy. Podání Oznámení musí být učiněno nejpozději do 31. 1. zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO hrazena, tj. pro zdaňovací období roku 2016 tak musí být učiněno do 31. 1. 2016.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail