Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Lípy a dub padly aneb Síla a slabost

Vážení čtenáři, dnešní dva příběhy z nevyhlášené války proti stromům nepíši již v tak smířlivém duchu, v jakém se nesl náš minulý příspěvek, uvedený pod titulem „Ochránci stromů nejsou škodnou“. Smírný tón tu prostě není na místě, ostatně posuďte sami.

PŘÍPAD PRVNÍ

Dvojice lip malolistých od křížku na Šluknovské ulici v pátek 27. 11. padla. Letopočet 1790 nepřesvědčil. Rovněž tak poměrné zdraví obou stromů. Ano, kmeny byly již duté, což je u věkovitých lip pravidlem, ovšem jejich stěny byly zpevněny čerstvými závaly mladého dřeva, které jistě byly s to odolat náporu dalších časů. Sousedé požadovali stejně jako my pouze ořez.

Zde podávám pár údajů o boji za jejich záchranu:

• Oznámení zahájení řízení 17. 5. 2013

• Rozhodnutí o pokácení 2. 7. 2013

• Odvolání proti rozhodnutí 20. 7. 2013

• Zrušení rozhodnutí Krajským úřadem 13. 11. 2013

• Oznámení pokračování správního řízení 3. 12. 2013

• Nové rozhodnutí o kácení 27. 1. 2014

• Nové odvolání proti rozhodnutí 10. 2. 2014

• Zamítnutí odvolání Krajským úřadem 1. 7. 2014

• Žádost o nekácení lip do zvolení nových orgánů města 14. 10. 2014

• Žádost o nekácení k novému starostovi města 1. 12. 2014

• Upozornění na překročení lhůty pro vyřízení podnětu občanů 12. 2. 2015

• Stále jsme doufali, že lípy vydrží a požádáme o jejich prohlášení památnými stromy. O tomto úmyslu jsme psali v minulém příspěvku.

• Pokácení obou lip malolistých u křížku z roku 1797 na Šluknovské ulici dne 27. 11. 2015.

Zdejší odbor životního prostředí zde opravdu dokázal svoji sílu nad občany i historií! Představitelé města nám ani do roka nebyli schopni odpovědět a rovnou konali.

PŘÍPAD DRUHÝ

V sobotu 24. 10. 2015 pokáceli pracovníci firmy JVB v Komenského ulici na zahradě svého sídla dub nachový. Na tom by nebylo nic divného, kdyby k tomu obdrželi příslušné povolení. Rozhodli však neztrácet čas správním řízením a strom pokáceli „na oznámení“, které je však vyhrazeno výlučně akutním zásahům (viz minulý příspěvek). Skutečnost, že firma kácení stromu plánovala a kácení tudíž nebylo akutní, byla potvrzena znaleckým posudkem, zpracovaným již 15. 10. 2015.

Strom padl na úkor parkoviště, podobně jako javor klen a mléč, které odtud zmizely již v říjnu. Proti kácení těchto zdravých stromů jsme se stejně jako v předchozím případě dvakrát odvolali, neúspěšně. Byla narušena ochranná linie zeleně u hlavní průjezdné komunikace, v lokalitě, kde je umístěna valná část našich školských zařízení. Kácení se setkalo s negativní odezvou veřejnosti. A aby toho nebylo dost, rozhodla se firma zkoušet její trpělivost dál. Dub také mohl ještě žít.

Zdejší odbor životního prostředí nejenom, že proti postupu firmy nezakročil, ale dokonce se dal plně do služeb jeho obhajoby. Prokázal zde opět neobyčejnou slabost, ač za ním nestojí nikdo menší než stát a občanská veřejnost. Závěrem – za uvedené přístupy orgánu ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí je plně zodpovědný vedoucí tohoto odboru.

Přejeme všem spoluobčanům dobré vůle ke stromům i lidem krásné vánoční svátky a šťastný nový rok.

Josef Zibner
Ochránci stromů Rumburk, o.s.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail