Loreta Rumburk nabízí netradiční zážitek Zimní večerní prohlídky při svíčkách

Tištěné noviny 22/2015 | 2. 3. 2016 | Nezařazené

Loretánská kaple s ambitem v Rumburku se v zimě otevírá v netradiční dobu. Návštěvníci Českého Švýcarska se do barokního skvostu severních Čech vydají za svitu svíček a s vůní svařeného vína na speciální prohlídku čtyřikrát.

Zimní večerní prohlídky proběhnou v Loretě v úterý 15. a 22. 12. 2015 vždy od 18.00 hod. Pokračovat budou v lednu – v úterý 19. a 26. 1. 2016. Hodinová komentovaná prohlídka kulturní památky z počátku osmnáctého století nabídne zpěv duchovních písní

a podrobnosti o historii loretánské kaple Panny Marie, křížové chodby a poutní kaple Svatých schodů. K vidění bude socha Černé Matky Boží Loretánské, nově restaurované malby v kapli Pražského Jezulátka a kapli Panny Marie Lurdské a výjimečná výzdoba kaple Svatých schodů. Prosincové adventní prohlídky doplní staročeské adventní mariánské písně zvané roráty. Lednové prohlídky doplní prohlídka klášterního betlému a hra na varhany. Seznámení s historií a zajímavostmi barokního poutního areálu v zimním čase pořádá od roku 2012 Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Rezervace je možná na telefonním čísle 604 555 922 a e-mailu loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je 80 a 40 Kč.

Klára Mágrová

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/03/02/loreta-rumburk-nabizi-netradicni-zazitek-zimni-vecerni-prohlidky-pri-svickach/