Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Neusnadňujte kapsářům jejich práci, jsou rychlí a nenápadní

Ke kapesním krádežím dochází každodenně, a to zejména v místech, kde se pohybuje větší množství lidí. Předvánoční čas je k tomu přímo stvořený.

KAPSÁŘI

• vyhledávají místa, kde se pohybuje více lidí (nákupní centra, hromadné dopravní prostředky, čekárny, nádraží, sportovní a kulturní akce, turisticky atraktivní místa, koupaliště apod.),

• využívají své příležitosti při nepozornosti lidí a jejich neopatrného zacházení se svými osobními věcmi,

• kradou tak bleskově a nepozorovaně, že se okradený o chybějících věcech dozví často až později a mnohdy i na jiném místě (zloděj dokáže vytipovanou věc ukrást do dvou sekund),

• mají krádež předem pečlivě nacvičenou a často pracují ve skupinách,

• mnohdy maskují svou rychlou ruku přehozenou bundou,

• svojí oběť si tipují; krádeží chtějí získat co největší prospěch, ale snaží se snížit riziko svého dopadení na minimum.

Dávejte si pozor na kapsáře a mějte své věci neustále pod kontrolou. Vyhnete se tak nepříjemným zjištěním, stresům a zbytečnému vyřizování spojeného s odcizením dokladů, platebních karet, mobilních telefonů apod. Snažte se chovat tak, abyste se nestali obětí kapesních zlodějů. Mohou vám k tomu napomoci následující rady:

• Věnujte pozornost svému okolí a v případě, že se na vás někdo tlačí, snažte se okamžitě vzdálit. Vyhýbejte se skupinám většího počtu lidí.

• Svá zavazadla nikdy nespouštějte z očí. Vhodně zvolte zavazadlo s několika způsoby uzavření. Zavazadla opakovaně pohledem kontrolujte.

• Tašky nebo batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte.

• Kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání. Kabelky přes rameno mějte vždy uzavřené a pod kontrolou.

• Peněženku, doklady, mobilní telefony a ostatní cennosti nenechávejte navrchu tašek či kabelek.

• Nosíte-li peníze, platební kartu apod. mimo zavazadlo, ukládejte je do vnitřních kapes ošacení, nikoli do zadních kapes kalhot.

• Osobní doklady a platební kartu nenoste v peněžence a uložte je na jiné bezpečné místo.

• Nemějte při sobě větší finanční hotovost. Hotovost nevybírejte předem, ale využijte bankomatů přímo v obchodě. Finance si rozdělte na více bezpečných míst.

• Využívejte možnosti bezhotovostního platebního styku. Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte vždy odděleně od samotné platební karty.

• Nezadávejte si u platební karty a mobilního telefonu stejný PIN.

• Při placení v obchodech nebo vybírání peněz z bankomatů je vhodné si všímat svého okolí, zejména pak zda tuto činnost někdo nepozoruje.

• Kabelky a tašky nenechávejte v nákupních vozících, ale mějte je stále při sobě.

• Již zaplacené zboží v nákupních košících nenechávejte bez dozoru.

• Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci a zavazadla stále na očích.

• Odložíte-li své svrchní oblečení a zavazadla, např. ve vlaku, restauracích, nenechávejte v nich nikdy žádné cennosti. Snažte se mít své oblečení a zavazadla pod kontrolou.

• V prostředcích MHD nebo v tlačenici noste ruku položenou na zavazadle.

• Neodkládejte zavazadla, oděvy ani nákup do vozidla, pokud se od něj ještě vzdalujete. Auto není trezor.

Co dělat, stanete-li se svědkem
kapesní krádeže:

• Pokud kapsáře uvidíte v obchodě či dopravním prostředku, upozorněte na něj ostrahu, prodavače či řidiče.

• Stanete-li se svědky kapesní krádeže, poškozeného varujte.

• Nelze-li jednání pachatele překazit, oznamte událost co nejrychleji Policii ČR, např. na linku tísňového volání 158. Každý svědek může svým včasným telefonátem přispět k dopadení pachatele, a to zejména jeho popisem, určením směru útěku nebo upřesněním průběhu události.

• Rozhodnete-li se pachatele zadržet sami, buďte velmi opatrní. Pachatelé mohou být agresivní a nebezpeční. Ochrana života a zdraví má vždy přednost před majetkovou újmou.

Stanete-li se přesto obětí
kapesního zloděje:

• V případě odcizení financí, platební karty, dokladů či mobilního telefonu se neprodleně obraťte na Policii ČR.

• V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku a platební kartu zablokujte.

• V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora a zablokujte SIM kartu.

• Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis pachatele či pachatelů.

• Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepříjemnostem se zneužitím dokladů.

red

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail