Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sběrný dvůr bude nově otevřen po celý týden

kontejnery_potocni

Už na konci jara tohoto roku jsme vyhlásili frontální válku nepořádku ve městě. Trápily nás rozsáhlé černé skládky zejména na sběrných místech kontejnerů pro separovaný odpad na území města. Od těchto tzv. sběrných hnízd jsme totiž donekonečna sváželi obrovské množství velkoobjemového a směsného odpadu, který patří do sběrného dvora, prakticky denně.

Vytvořili jsme k tomu dva týmy, které se vzájemně prolínají a úzce spolupracují. Jeden tým, který se začal intenzivně zabývat důsledným vyhodnocováním fotopastí a kamer na kritických místech, byl koordinován na pravidelných poradách přímo v kanceláři starosty města za přítomnosti velitele městské policie, komunálu, přestupkáře a bývalého policisty, který se nebývale osvědčil při vyhodnocování snímků. Druhý tým, koordinovaný na poradách vedoucího komunálních věcí, byl sestaven ze smíšených hlídek – posádek služebních vozů asistentů prevence kriminality s pracovníky komunálu, které zpočátku prováděly celodenní hlídky na směny podle stanovených plánů, později nahodile.

Tato opatření, která nás pochopitelně také stojí peníze, nakonec přinesla během léta své ovoce ve formě razantního snížení objemu těchto černých skládek o 80 %. Kromě úspory vícenákladů za vynucené svozy našimi silami to vede především k relativní čistotě, hlavně v kritických sběrných hnízdech.

Vzájemnou souhrou se práce obou týmů stala více efektivní a z jejich zjištění vycházejí postupná opatření. Mobilní hlídky například tipují časové úseky, kdy přibližně došlo k narušení pořádku, čímž odpadá zbytečné prohlížení tisíců snímků mimo tuto dobu, protože fotoaparáty reagují úplně na každý pohyb v jejich zorném poli. Stoupá počet vybraných pokut i správních řízení, i když hlídky působí především preventivně.

Časté jsou případy, kdy po zahlédnutí našeho vozu řidič dodávky svoje vyhozené pytle naloží a odjíždí na jiné místo, kam jej ale naše civilní hlídka také sleduje. Mnohokrát se přihodilo, že se řidič dodávky nebo osobáku ke svým pytlům vrátil a jejich obsah začal třídit do kontejnerů. Někdy je k tomu přiměje hlídka osobním doporučením a všem trpělivě vysvětluje, že město má svůj sběrný dvůr a že se zaměřuje na dodržování čistoty a pořádku.

Kromě nepořádku, který nám tu ve velkém dělají naši nepřizpůsobiví, to byli také rekreanti, kteří nám své „poklady“ ve velkém odkládali hlavně v křižovatce od Šluknova a Křečan. Naše hlídky, prakticky bez jakýchkoli pravomocí, je často s úspěchem vyzvali k posečkání na strážníky s „nabídkou“ pořádkové stokorunové pokuty, v opačném případě s vyhlídkou na pokutu ze správního řízení v tisících. Je však mnoho takových, kteří na civilní hlídku nereagují vůbec nebo povýšeně, ti jsou ohlášeni ke správnímu řízení s kompletní fotodokumentací.

Nakonec jsme se rozhodli pro zrušení sběrného hnízda v křižovatce „u mlékárny“, kde je od té doby neuvěřitelné čisto. Hnízdo jsme koncem léta přestěhovali do míst, kde je dobře vidět a vyvěsili jsme infotabulky o existenci sběrného dvora. Započali jsme s nákupem on-line fotopastí, které není nutné vyhodnocovat ex post až po jejich snesení. Mají vlastní SIM kartu a snímky zasílají aktuálně do PC obsluhy. Mají nízký příkon a solární dobíjení, a to vše již dnes za dostupnou cenu.

I když to dnes již postačuje, hlídkovat se prostě vyplácí a město v něm bude pokračovat. Je to nutné kvůli některým našim spoluobčanů, na které bohužel nic jiného neplatí. Na druhou stranu od nového roku přinášíme rozšíření otevírací doby městského sběrného dvora na celý týden kromě neděle a svátků.

Alois Kittl
místostarosta

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail