Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

SEVERNÍ KRÁLOVSTVÍ CHCE OŽIVIT „ZAPOMENUTÁ MÍSTA“ NA ŠLUKNOVSKU

V neděli 6. 12. uspořádal Klub českých turistů ve Šluknově společenskou akci, jejímž hlavním cílem bylo slavnostní vyhlášení nového turistického mikroregionu Severní království. Tento projekt se postupně rodil několik let a vzešel z turistických aktivit v severní části Šluknovského výběžku, zejména pak z pochodu mezi obcemi Severní a Království. Protože v blízkém okolí Šluknova se nachází několik obcí nesoucích ve svém názvu šlechtický titul, vše směřovalo k nápadu této okolnosti využít ku prospěchu rozvoje turistiky a místní sounáležitosti.

Navrhovatelka projektu Severního království Helena Landová nakonec uspěla se svou žádostí u Ústecké komunitní nadace. Od té získala finanční příspěvek potřebný na financování různých aktivit. Místní řezbáři vytvořili reliéfy, které jsou dnes umístěny na „hraničních sloupech“ v obcích Císařský, Staré a Nové Hraběcí, Knížecí, Království, Královka a Panský. Všechny tyto obce dosud stály z pohledu cestovního ruchu hodně stranou a aktéři vzniku Severního království doufají, že to může přinést kýžené oživení.

Účastníci slavnostního vyhlášení, kterých se sešlo téměř sedmdesát ze všech věkových skupin, v neděli po prohlídce šluknovského kostela svatého Václava vyrazili autobusem a několika doprovodnými vozidly navštívit všech sedm zastavení. U každého se zpívaly koledy a četla pověst vztahující se k danému místu. U poslední zastávky v Panském pak bylo připraveno vítání chlebem a solí i drobné pohoštění, které pak pokračovalo bujarou veselicí po návratu do Šluknova.

Tím ale aktivity Severního království zdaleka nekončí, právě naopak. Nyní je potřeba rozšířit prospekt, který byl při této příležitosti vydán, zprovoznit webovou stránku a zejména vybudovat výstavní a informační expozici, která bude věnována historii a současnosti nového mikroregionu. Ta by měla být slavnostně zprovozněna ve šluknovském hotelu Erlec na konci května příštího roku, kdy začne také fungovat turistická nabídka třídenního pobytu s cyklovýlety po Severním království. Tím by mohl celý záměr podpořit i místní lokální ekonomiku, neboť cílovou skupinou budou hosté ze vzdálenějších oblastí tuzemska a zahraničí.

Martin Zíka

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail