Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Šluknovsko a odpadové hospodářství

Program odpadového hospodářství České republiky má v plánu do roku 2020 dosáhnout 50% recyklace komunálního odpadu a ukončit skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu v roce 2024.

Možná se může zdát, že vše je ještě daleko a je dostatek času na potřebná opatření. Omyl je pravdou. Po získání informací z německé strany (zde bylo ukončeno skládkování již v roce 2005 a ještě nyní mají některé věci nedořešené, především ve vztahu ke spalovnám) je zřejmé, že zvládnout celý proces tak, aby reálně odpovídal potřebám občanů, měst a obcí Šluknovska, bude trvat minimálně pět až šest let. Na základě těchto informací rozvinuli starostové, členové SPRŠ – Sdružení pro rozvoj Šluknovska (osmnáct měst a obcí, zastupujících cca 55 tisíc obyvatel) mimořádnou aktivitu směřující k odpovědnému zvládnutí tohoto obrovského sociálně-ekonomického problému. Ve spolupráci s Místní akční skupinou Český sever, z.s. (MAS) proběhlo základní zmapování současného systému a plánů odpadového hospodářství všech měst a obcí a byly zajištěny další odborné materiály, související s touto problematikou.

Protože se jedná nejen o organizačně technická řešení, ale především o budoucí optimální financování ve prospěch všech občanů a obcí ve výběžku, zpracovává se již nyní, z podnětu SPRŠ, takzvaná „Optimalizační“ studie odpadového hospodářství.

Tento materiál, který by měl být dokončen nejpozději do poloviny roku 2016, musí jasně ukázat, jak nakládat s jednotlivými typy odpadů, jak lépe zapojit do systému odpadového hospodářství živnostníky a větší podniky, jak lépe koordinovat řízení odpadového hospodářství i mezi jednotlivými městy a obcemi s ohledem na hospodárnost (např. množství kompostáren) i možnosti efektivního využití dotačních titulů, v neposlední řadě je zde i reálná možnost vytvoření nových, tolik potřebných pracovních míst.

Sdružení pro rozvoj Šluknovska je připraveno udělat vše pro to, aby se požadavky české i evropské legislativy včas a řádně splnily efektivně a hlavně ve prospěch vás, našich spoluobčanů.

 

Miroslav Jemelka
asistent senátora Z. Linharta

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail