Spolupráce společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. s praktickými lékaři

Tištěné noviny 22/2015 | 9. 3. 2016 | Nezařazené

Dne 30. 11. 2015 se uskutečnilo první pracovní setkání s praktickými lékaři a lékaři specialisty ze Šluknovského výběžku. Cílem našeho setkání bylo především navázání úzké spolupráce v oblasti zdravotní péče, ale i diskuse nad stávajícími problémy. Úvodní slovo pronesl ředitel společnosti Petr Dubravec, zdůraznil potřebu vzájemné spolupráce a komunikace. Setkání se dále účastnili další členové vedení společnosti a primáři jednotlivých oddělení. Primáři krátce představili své oddělení, odborné ambulance a informovali o tom, jaké další služby poskytujeme. Informace se týkaly nejenom poskytování zdravotních služeb, ale i organizačních záležitostí. Věříme, že tato setkání budou častější a nemocnice a praktičtí lékaři spolu vytvoří dobře fungující celek. Všichni máme jako svou hlavní prioritu vyléčeného a spokojeného pacienta.

Erika Drahotová

Vážení spoluobčané,
naším cílem je kvalitně vás
informovat o všem důležitém.
Budeme se snažit nezklamat
vás ani v roce 2016. Děkujeme
za vaše podněty, připomínky
a poděkování. Chceme i nadále
zlepšovat naše služby.
Krásný a úspěšný rok 2016 za
celou společnost přeje její ředitel
Petr Dubravec

 

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/03/09/spoluprace-spolecnosti-luzicka-nemocnice-a-poliklinika-a-s-s-praktickymi-lekari/