Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Stalo se v Rumburku – měsíc prosinec

• 1. 12. 1755, jedenáct let po ničivém požáru města, se konečně přistoupilo k obnově věže městského kostela sv. Bartoloměje

• 1. 12. 1951 – nemocnice v Rumburku a veškeré zdravotnictví se ve správě ONV sloučilo do Okresního ústavu národního zdraví (OÚNZ)

• 3. 12. 1471 prodává Kryštof z Vartenberka celé své panství za 8 300 černých grošů saským vévodům Ernstovi a Albrechtovi

• 3. 12. 1641 řádilo v Rumburku 600 jezdců císařského pluku, kterým velel rytmistr Stracke

• 3. 12. 1652 uprchlo před rekatolizací z Rumburku 67 osob, z celého panství pak 590 poddaných

• 4. 12. 1638 se v Rumburku do zimních kvartýrů uložilo šedesát švédských jezdců pod vedením plukovníka Harranta

• 5. 12. 1945 – Český hasičský sbor si kupuje novou vozovou stříkačku

• 6. 12. 1714 – na svůj dotaz na firmu Allason z Rumburku dostává České místodržitelství v Praze od rumburského purkrabího Josefa Schossiga velmi kladné hodnocení o jeho úspěšnosti v obchodu s plátnem

• 7. 12. 1966 rozhodlo plenární zasedání MěstNV o nové panelové výstavbě bytů směrem od centra k Hornímu Jindřichovu

• 11. 12. 1945 – národním správcem sanatoria v Podhájí bylo jmenováno Ústředí sociálních pojišťoven v Praze

• 12. 12. 1896 byla slavnostně otevřena městská elektrárna – stavbu předává předseda Osvětlovacího výboru Julius Pfeifer

• 12. 12. 1991 začíná pracovat atletický klub AC Rumburk

• 13. 12. 1865 – Spolkem dobrovolných hasičů byl prvně uhašen požár s nově pořízenou již koněspřežnou vozovou stříkačkou od firmy G. A. Jauck z Lipska

• 14. 12. 1989 se konalo další veřejné shromáždění OF s prohlášením „Co chceme“

• 15. 12. 1815 se narodil Joseph Groh, varhaník v kapucínském klášteře, hudební učitel a skladatel

• 17. 12. 1587 – císař Rudolf II. potvrzuje Rumburku všechny jeho hospodářské výsady a také schvaluje novou pečeť a městský znak, který je dodnes používán beze změn

• 17. 12. 1656 kupuje František Eusebius hrabě z Pöttingu za 92 000 zlatých rumburské panství

• z 19. na 20. 12. 1920 se česká menšina, k níž patřila i rumburská posádka, snažila zlikvidovat pomník císaře Josefa II. v městských sadech

• 22. 12. 1728 císař Karel VI. přiznal Rumburku všechna jeho městská privilegia

• 23. 12. 1803 se narodil Anton Pfeifer ml., rumburský purkmistr, hudebník

• 24. 12. 1412 stanovil na popud stížností žitavských měšťanů český král, že „nové týdenní, solné a jiné trhy s dalším zbožím, nekonané od starodávna, které byly zavedeny v Rumburku a Chrastavě, nesmějí obyvatelé těchto tržních míst používat“

• 29. 12. 1636 byli přivoláni na rekatolizaci panství jezuitští kazatelé Pavel Koweindl a Pavel Stephanides

• 30. 12. 1906 vzniká pro budoucí parlamentní volby v rumburském hotelu „U Zlatého Lva“ spojení mezi německým Národním spolkem a Pokrokovou stranou

• 31. 12. 1571 – Christoph ze Šlejnic přenechal rumburskému kostelu pozemky na zřízení městského hřbitova, hřbitov sloužil přes 300 let, nyní je zde Park přátelství

• 31. 12. 1903 – dva a půl roku po otevření sanatoria Frankenstein (Podhájí) vyčíslují akcionáři schodek v hospodaření 60 000 Kč a uvažují o prodeji ústavu

• 31. 12. 1947 bylo v Rumburku vedeno 218 kusů hovězího dobytka a 40 koní

• 31. 12. 1995 bylo v Rumburku zaevidováno 376 občanů bez práce

• prosinec 1905 – Spolkem pro stavbu kostela byly knížeti Johannovi II. předloženy návrhy na přestavbu kostela sv. Bartoloměje, nikdy se neuskutečnily

Libuše Hlinková

Zdroj: kniha Rumburk – město v českém Nizozemí, kniha Rumburská zastavení, brožura Turistický průvodce Rumburkem a okolím, brožura Kapucínský klášter a Loretánská kaple v Rumburku, oficiální stránky města Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail