Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Tištěné noviny 22/2015 | 9. 3. 2016 | Nezařazené

Odbor školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Rumburk ve spolupráci

s řediteli základních škol zřizovaných městem Rumburk oznamuje

termín konání zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní

rok 2016/2017, který proběhne ve čtvrtek 28. 1. 2016 od 14.00 do 17.00 hod. v základních školách na území města:

 

 Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, p. o.

 Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, p. o.

 Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín, p. o.

 

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky. Rodiče (zákonní zástupci), kteří se dostaví s dětmi k zápisu, předloží při zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Děti se přijímají přednostně ze spádové oblasti dané základní školy. Informace o možnosti odkladu školní docházky podá ředitel příslušné základní školy.

Odbor školství, kultury a tělovýchovy, ředitelé ZŠ

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/03/09/zapis-do-1-rocniku-zakladniho-vzdelavani-2/