6. Setkání s občany města Rumburka, města Jiříkova a obce Staré Křečany,

Tištěné noviny 01/2016 | 7. 4. 2016 | Nezařazené

Vedení města Rumburk Vás zve na

6. Setkání s občany
města Rumburka,
města Jiříkova a obce
Staré Křečany,

které se bude konat ve středu 20. 1. 2016 od 16.00 hod.

v sále Domu kultury Střelnice Rumburk.

NA PROGRAMU SETKÁNÍ BUDE:

Kotlíková dotace

Informativní kampaň k připravovanému dotačnímu programu

na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva s ručním

přikládáním v rodinných domech.

Diskuse

Ing. Jaroslav Sykáček – starosta města Rumburk

Jiří Pimpara, v.r. – místostarosta města Rumburk

Ing. Alois Kittl, v.r. – místostarosta města Rumburk

Michal Maják, v.r. – starosta města Jiříkov

František Moravec, v.r. – starosta obce Staré Křečany

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/04/07/6-setkani-s-obcany-mesta-rumburka-mesta-jirikova-a-obce-stare-krecany/