Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Klub seniorů rekapituluje loňský rok

Začíná rok 2016 a my chceme seznámit čtenáře Rumburských novin s našimi akcemi, které byly uskutečněny v minulém roce, a s plánem na první pololetí tohoto roku.

K 31. 12. 2015 má náš Klub seniorů 146 členů – na výroční členské schůzi se nás sešlo 110. Hosty byli starosta J. Sykáček a místostarosta A. Kittl.

Ve Zprávě o činnosti za rok 2015 bylo uvedeno 57 akcí: čtyři zájezdy, v rámci předplatného jedenáct divadelních představení, jedenáct turistických výletů do okolí, a to buď vlakem, nebo linkovým autobusem – celková účast 211 členů, třikrát jsme byli na dopoledním promítání v kině Domu kultury Střelnice – vždy 70 členů, dvakrát byly zakoupeny vstupenky na představení divadelního souboru Hraničář, na vystoupení Duo Jamaha, recitál M. Kubišové, Minipartičku s K. Šípem a J. A. Náhlovským.

Dále v našem Klubu seniorů proběhly dvě přednášky Mgr. Čapíkové ze zdravotní školy – „První pomoc“ a „Samovyšetření prsu“, zajímavá přednáška Z. Šedivého z firmy Nobilis Tilia „Léčení s bylinkami“, Mgr. J. Kováře ml. o objektu bývalé kavárny Café Henke.

Hojně jsou navštěvovány také akce promítání fotografií z našich výletů pí Hernychovou, promítání starých fotografií Rumburka p. Jelínkem a p. Hockým a promítání a vyprávění o cestách manželů Švandových.

V roce 2015 bylo celkem 26 členů, kteří měli životní výročí a obdrželi kytičku a dárkový potravinový balíček.

Z diskuze na naší členské schůzi vyplynul dotaz na zástupce městského úřadu, zda by nebylo možné zřídit autobusovou dopravu k nákupnímu středisku Penny, řešit otázku WC a možnost zřízení laviček při pravé straně Pražské ulice až k Penny. Také možnost zřízení veřejné sbírky občanů na pomoc naší nemocnici.

Snažíme se pro naše členy zajišťovat zajímavé akce kulturní, osvětové, poznávací a vzdělávací. Na letošní rok toho máme naplánováno mnoho.

Alžběta Ryšavá
předsedkyně Klubu seniorů

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail