Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Odbor školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Rumburk ve spolupráci

s řediteli základních škol zřizovaných městem Rumburk oznamuje

termín konání zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní

rok 2016/2017, který proběhne ve čtvrtek 28. 1. 2016 od 14.00 do 17.00 hod. v základních školách na území města:

 Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, p. o.

 Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, p. o.

 Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín, p. o.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky. Rodiče (zákonní zástupci), kteří se dostaví s dětmi k zápisu, předloží při zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Děti se přijímají přednostně ze spádové oblasti dané základní školy. Informace o možnosti odkladu školní docházky podá ředitel příslušné základní školy.

Odbor školství, kultury a tělovýchovy, ředitelé ZŠ

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail