Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Anketa Sportovec roku 2015 nebude pro nedostatek nominací vyhodnocena

Komise pro sport a volnočasové aktivity při Radě města Rumburk na svém zasedání dne 16. 12. 2015 rozhodla o tom, že ani letos nevyhodnotí nejlepší jednotlivce a kolektivy na sportovním poli a doporučí RM anketu Sportovec roku 2015 zrušit. Důvodem je příliš nízký počet nominovaných ve vypsaných kategoriích, který prakticky znamená, že co nominace, to ocenění. Hlasování by pak rozhodovalo jen o tom, kdo v jaké hodnotě získá cenu. Taková anketa podle jednomyslného názoru komise postrádá smysl. Není přece účelem za každých okolností vynakládat nemalé finanční prostředky z městského rozpočtu na akci, jež nemá patřičný ohlas.

Pro názornost uvádíme přehled nominací v jednotlivých kategoriích, přičemž v každé z kategorií měli být oceněni tři nejlepší: kategorie do 8 let – 1 nominace, kategorie 9 až 12 let – 2 nominace, kategorie 13 až 15 let – 3 nominace (jedna nesplňuje předepsaná kritéria), kategorie 16 až 18 let – 2 nominace (ani jedna nesplňuje předepsaná kritéria), kategorie dospělí – 7 nominací (jedna nesplňuje předepsaná kritéria), kategorie kolektiv – 3 nominace, kategorie trenér – 2 nominace, kategorie za zásluhy o rozvoj sportu – 4 nominace.

Rumburští sportovci doplácejí na nízkou publicitu. Veřejnost často nemá ponětí, že příslušný sportovní klub, oddíl či družstvo vůbec existuje, natož aby znala jeho činnost, věděla o jeho výsledcích, jednotlivých sportovcích a činovnících. Také součinnost města s vedením klubů je mizivá. O potřebách a problémech klubů potom město nemá potřebné informace. Nelze se proto divit, že si anketa, pořádaná městem, nezískala potřebnou podporu sportovců samých, ani popularitu u veřejnosti. Akci příliš neprospěla ani zkušenost z minulosti, kdy se výsledky hlasování „ohýbaly“ podle potřeby.

To, že komise navrhuje RM zrušení ankety, však neznamená, že by sportovní kluby s vynikajícími sportovci a výsledky neměly být oceněny nezávisle na grantové politice města. Komise ve svém usnesení doporučuje Radě města, aby vyhrazené finanční prostředky byly zachovány pro sport, a to formou finančního daru zaregistrovaným sportovním kolektivům, které pracují s dětmi a mládeží na území města Rumburk, za jejich celoroční činnost s dětmi a mládeží. Rozhodnutí bude záležet na Radě města.

Komise pro sport a volnočasové
aktivity, Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail