Beseda Putování za rozhlednami

Tištěné noviny 03/2016 | 8. 4. 2016 | Nezařazené

krest_knihy

Poslední lednový čtvrtek se díky Spolku Jiřík i Městu Jiříkov nesl v duchu příjemného putování po rozhlednách Lužických hor i Českosaského Švýcarska. Pozvání přijali autoři publikací Martin Řeháček, Jan Pikous, Karel Stein, omluvit se z důvodu nemoci musel Petr Zámiš.

Do příjemně vytopené zasedací místnosti městského úřadu našlo cestu padesát zájemců o tuto poutavou besedu. Autory nejprve přivítal předseda spolku Jiřík Jan Dvořák a poté promluvil pan Horák za Město Jiříkov.

Po přivítání už se debatovalo jen o rozhlednách, atmosféru podkreslovalo i promítání fotografií z onoho dlouhého putování za nimi. A věru poučné i zábavné to bylo. Na fotografiích se nestřídaly jen ony kamenné krásky zašlých časů či jejich novodobé souputnice, ale i běžné momentky z každého putování – od autorů ve spacích pytlích po focení a aranžmá regionálních „moků i pochutin“ z obou stran zemské hranice.

Kdo se besedy zúčastnil mi jistě rád potvrdí, že o rozhlednách lze psát spousty textů plných technických dat, ale lze jít i cestou méně pragmatickou – hledáním příběhů nejen těchto spanilých krásek, ale i krajiny, jenž je obklopuje. Tou druhou cestou se vydali i autoři publikací a patří jim za to náš dík.

Vrcholem besedy se stal samotný křest knihy regionálním pivem Falkenštejn. Pro návštěvníky i autory bylo díky sponzorství pivovaru a řeznictví připraveno výtečné pohoštění, jako tečka za příjemně stráveným podvečerem. Kdo chtěl, mohl si publikace zakoupit a samotné autory si do nich nechat podepsat.

Na závěr nezbývá než poděkovat autorům, že přijali pozvání, Spolku Jiřík za propagaci a Městu Jiříkov za poskytnutí prostor i zaměstnanců, bez nichž by byla organizace mnohem složitější, a v neposlední řadě také všem sponzorům. Doufejme, že se podobné akce bude dařit pořádat častěji.

Daniel Bosák

 

 

 

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/04/08/beseda-putovani-za-rozhlednami/