Buďme připraveni na povodně

Tištěné noviny 02/2016 | 8. 4. 2016 | Nezařazené

Člověk v tísni, o.p.s. si vás dovoluje pozvat na besedu o povodních a možnostech protipovodňové ochrany. Záměrem tohoto setkání je představit zkušenosti a znalosti, které jsme nashromáždili při naší pomoci během povodní v České republice i v cizině. Zároveň bychom chtěli slyšet i váš názor, protože vaše zkušenosti mohou být užitečné i pro další občany žijící v oblastech ohrožených povodní.

Na této besedě vám zároveň představíme prezentaci a příručku Žijeme v záplavové oblasti, které jsou cennými zdroji informací potřebných pro prevenci, ochranu a zpracování následků v případě dalších povodní. Při organizaci této besedy spolupracujeme s vedením vašeho města.

Beseda proběhne v obřadní síni Městského úřadu v Rumburku v úterý 2. 2. 2016 v 17.00 hodin. Těšíme se na setkání s vámi.

Jan Jelínek
projektový koordinátor
Člověk v tísni, o.p.s.

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/04/08/budme-pripraveni-na-povodne/