Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Deset let debatování „přes hranici“

debata

Je to až neuvěřitelné, ale v letošním školním roce je tomu přesně deset let, co se studenti rumburského gymnázia poprvé zúčastnili projektu „Über Grenzen sprechen“. Scházejí se v něm se studenty dalších dvou škol, gymnázia v Sebnitz a Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci. Společně debatují a řeší palčivé společenské otázky a snaží se najít odpovědi, vše samozřejmě v němčině.

Projekt je podporován Goethe Institutem v Praze. Akce patří k nedílné součásti jejich programu. O tom, že se jedná o dobrý nápad debatovat „přes hranice“ svědčí i to, že si nás všiml i nový velvyslanec SRN a pozval všechny tři školy na veřejnou debatu, která se uskutečnila v předvánoční době v Praze, v Lobkovickém paláci na Velvyslanectví SRN. Téma, na kterém jsme se předem shodli, znělo: Měla by se v celé EU pro všechny absolventy škol zavést jednoroční povinná sociální služba?

Za účasti německého velvyslance (Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven), předsedy saského parlamentu (Dr. Matthias Rößler), zástupců Goethe Institutu a Česko-německého fondu budoucnosti proběhla přímo ukázková debata, kde naši školu zastupovaly Lucie Müllerová a Linda My Suong. Každá v jednom tříčlenném družstvu složeném ze studentů zmíněných škol. V debatě vždy jedno družstvo hájí zadané téma, druhé vznáší protiargumenty. Je třeba zmínit i další naše studentky – Kateřinu Salomonovou a Martinu Šťastnou. Obě velkým dílem také přispěly k úspěšnému průběhu celé debaty při její přípravě. Debatování v cizím jazyce je na jedné straně výzva a ideální způsob, jak vyzkoušet svou znalost jazyka v praxi a motivovat se k dalšímu vzdělávání, na druhé straně se člověk díky debatnímu formátu naučí orientovat v určitém problému, vhodně argumentovat a v neposlední řadě akceptovat jiný názor.

Dita Hlaváčová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail