Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pouštíme se do rekonstrukce letního stadionu

stadion_deti

Doslova na poslední chvíli jsme stihli podat zkompletovanou žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce a dostavba atletických sektorů – letní stadion Rumburk“ za 25 milionů korun. V pátek před polednem v poslední pracovní den ledna, když byla jen pár hodin předtím schválena rumburskými zastupiteli. Stihli jsme se tak přihlásit už do prvního základního kola „Programu podpory sportu pro rok 2016“. Ten vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy projednalo a doporučilo k vyhlášení na svých internetových stránkách teprve 8. 12. Druhé a další kola budou vyhlašována až s ohledem na stav nevyčerpaných financí, a to už by se nám nemuselo vyplatit.

Záměrem předložené projektové dokumentace je vybudování atletické dráhy 6 + 6 na městském stadionu, včetně položení nového umělého povrchu, a to i v celém jižním oblouku a částečně i v severním, kde je náběh na vodní příkop, a současně s tím jako součást atletických sportovišť i rekonstrukce fotbalového hřiště s kompletním novým podložím i trvalým travnatým povrchem včetně automatického zavlažování.

Stavebními úpravami stadionu a položením umělého povrchu vznikne kvalitní stadion odpovídající celé spádové oblasti města Rumburk a dobré úrovni místní atletiky. Nové parametry a umělý povrch umožní značné využití stadionu, včetně konání mezinárodních mítinků a pořádání nejvyšších domácích soutěží.

Neutěšený stav

Že se všechna sportoviště rumburského stadionu už dlouhou dobu nacházejí v neutěšeném stavu je slabý výraz a žádná novinka. Fotbalový trávník je dávno za svou životností a všechny atletické sektory jsou v havarijním stavu. Snad kromě běžecké dráhy, na které se díky pravidelné údržbě aspoň trénuje. Jenže na škváře se závodit dnes už prostě nedá.

Na rozběžištích sektorů je všude odlepený japex (povrch). To se týká oštěpu, skoku vysokého i dalekého. Na sektoru skoku o tyči už japex chybí úplně a chybí i stojany. Odrazová břevna jsou laicky vysoko upevněná, pro sportovce nebezpečná. Z ochranné sítě u hodu diskem už toho moc nezbylo, podobné je to se zrezivělou klecí u hodu kladivem. Vodní příkop zarůstá trávou a překážka už neexistuje, břevno bez povšimnutí ztrouchnivělo. S vybavením je to jak by smet.

Ještě před koncem roku s tím za námi na radnici přišel sportovec tělem i duší, Jan Rein, mimořádně činorodý a úspěšný předseda AC Rumburk. Se zástupci poradenské firmy Bestprojekt přišel s nabídkou spolupráce na rekonstrukci letního stadionu. I s nabídkou výrazné podpory Českého atletického svazu na Ministerstvu. V případě, že by se v režimu zápůjčky stadionu do rekonstrukce pustil samotný AC Rumburk jako zapsaný spolek, nabízela se téměř jistota získání dotace na tuto akci v původní předběžné výši sedmdesáti procent.

Rumburští atleti na vzestupu

Je to pro nás hozená rukavice, kterou jsme nemohli nechat ležet. Rumburk po několika předchozích neúspěšných pokusech dostává díky podpoře atletického svazu šanci na úspěch jako nikdy předtím. Je to zásluha našich atletů – atletického klubu AC Rumburk, který vloni opět obnovil svou činnost, a to ve velkém stylu. Nebývale se rozrostla jeho základna i počet našich úspěšných sportovců, včetně dětí a dorostu. Tým lidí v čele s Janem Reinem dokázal v Rumburku kromě jiného uspořádat mistrovství republiky v krosu – přespolním běhu, které bylo velmi úspěšné a setkalo se s velkým ohlasem mezi samotnými běžci. Poznali krásný kout republiky a těšili se z perfektní organizace mistrovství. To hlavně zanechalo hodně dobrý dojem na Českém atletickém svazu, kde Jan Rein pár let předtím i pracoval.

Ještě v lednu proběhlo několik jednání s vedením atletického klubu, kdy jsme se postupně přizpůsobovali novým podmínkám vyhlášené dotace, jako je prodloužení doby udržitelnosti projektu na deset let a nakonec jsme rozhodli provést rekonstrukci jako město samotné. Úskalí a rizika vyplývající z převedení odpovědnosti na AC Rumburk nevyvážila výhoda větší výše dotace. Městu samotnému, jako investorovi, bude poskytnuta dotace nižší, než by tomu bylo v případě sportovního klubu.

Atlety nechme sportovat

Z očekávaných celkových investičních nákladů dvacet pět milionů tedy očekáváme šedesátiprocentní dotaci ve výši patnáct milionů korun. Deset milionů uhradí město z vlastních prostředků. Za předpokladu, že by se maximální roční výše dotace měla zastropovat na avizované částce deset milionů korun, chceme rekonstrukci rozložit na dva roky, abychom dotaci vyčerpali celou. V tom případě počítáme nejdříve s rekonstrukcí sektorů a fotbalová plocha by se řešila následně v druhém roce.

Takovéto státem bohatě dotované investice jsou důvodem, proč většina z nás vstupovala do komunální politiky v Rumburku. Na schválení žádosti jsme se shodli úplně všichni bez rozdílu. A to tím spíš, že cílovou skupinou tohoto projektu jsou převážně děti a mládež do dovršení juniorského roku, s nimiž sportovní kluby a organizace pracují po celý rok.

Hezkou tečkou je toto spontánní poděkování Jana Reina, předsedy AC Rumburk zastupitelům:

„Děkuji Vám za všechny atlety, především členy AC Rumburk. Děkuji i za fotbalisty. Za sportovce města Rumburku i z okolí, stadion se díky Vám opět stane centrem sportu ve městě. Vím, že jsme na začátku. Stavba bude jako maraton a několik už jsem jich zaběhl, takže znám, jak to bolí i chutná. A přestože nemusíte být všichni nadšeni pro sport, je to dobrá cesta.“

Alois Kittl
místostarosta města Rumburk

 

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail