Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Představujeme chirurgické oddělení Lužické nemocnice a polikliniky

Vážení čtenáři, srdečně vás vítáme u článku o chirurgickém

oddělení Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., které existuje již

od samého založení nemocnice. Působila zde řada významných

lékařů a sester. Vzpomeňme například na MUDr. Karla Brichzina,

který se stal v roce 1975 primářem oddělení a jako primář

pracoval celých patnáct let, na MUDr. Jana Lankaše,

na vrchní sestru Helenu Veselou.

 

Chirurgické oddělení se nachází v přízemí a v prvním patře nemocniční budovy nedaleko bazénu na adrese U Nemocnice 1298/6.

MUDr. Zdeněk Gloger

O pacienty pečuje tým třinácti lékařů, z toho deset z nich má specializovanou způsobilost v chirurgii. Primářem oddělení je od roku 2005 MUDr. Zdeněk Gloger. Celý nelékařský tým – třicet sedm sester včetně nižšího personálu, vede od roku 2014 vrchní sestra Lenka Gottlieberová. Sestry ošetřují pacienty modelem skupinové péče. To znamená, že každá sestra během směny pečuje o určenou skupinu nemocných, odpovídá za zajištění ošetřovatelského procesu a vedení příslušné zdravotnické dokumentace. Každého nemocného osobně předá příslušné skupinové sestře z další směny. Tím může přistupovat k pacientům individuálně, protože zná přesně jejich potřeby.

img_2600

Ročně je na oddělení hospitalizováno průměrně 2400 pacientů a provedeno 1500 chirurgických výkonů. Chirurgické oddělení se zabývá diagnostikou a léčením celého spektra chirurgických nemocí, zvláště onemocněním dutiny¨břišní a konečníku, diagnostikou a léčením některých vybraných ortopedických a urologických nemocí. Provádíme a rozvíjíme laparoskopické operace žlučníku, břišních kýl, žaludku a červovitého přívěsku, nádorových onemocnění žaludku, tenkého a tlustého střeva včetně konečníku. Výhodou laparoskopických výkonů je krátká doba hospitalizace, minimalizace pooperační bolesti, nekomplikované hojení ran s velmi drobným kosmetickým efektem. Diagnostikujeme a operujeme zhoubná i nezhoubná onemocnění prsů. Následnou komplexní onkologickou péči zajišťujeme ve spolupráci s onkologickými centry. Dále provádíme operace štítné žlázy.

Moderními operačními postupy operujeme křečové žíly dolních končetin. Poskytujeme nepřetržitou traumatologickou péči pacientům s akutními traumaty (zlomeniny) dlouhých kostí a dutiny břišní. Pacienti s polytraumaty, poraněním mozku a páteře jsou po stabilizaci stavu překládáni na specializovaná pracoviště. Oddělení zajišťuje chirurgickou a traumatologickou péči čtyřiadvacet hodin denně pacientům Šluknovského výběžku.

Chirurgické oddělení tvoří tři samostatné jednotky: aseptická s šestnácti lůžky, septická se čtrnácti lůžky (staniční sestra J. Horáková) a jednotka intenzivní péče s pěti lůžky (staniční sestra M. Holišová). Z toho dva jednolůžkové pokoje jsou vybaveny nadstandardně (za poplatek).

  img_7477

img_7466 img_7468

Podařilo se nám rozšířit spektrum nabízených služeb v ambulantní péči o traumatologickou ordinaci, poradnu pro stomiky, máme novou ambulanci ošetřování chronických ran a defektů. Našimi ambulancemi prochází ročně více než dvaadvacet tisíc pacientů.

 

NAŠE AMBULANCE

 VŠEOBECNÁ CHIRURGICKÁ
AMBULANCE

tel.: 412 359 239

Ordinační hodiny:

pondělí – pátek 7.00 – 17.00 hod.,

pohotovostní služba – nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně

Všeobecná chirurgická ambulance poskytuje 24hodinovou péči pacientům s chirurgickými onemocněními a traumaty měkkých tkání i skeletu vyžadujícími akutní ošetření. Dále jsou zde zajišťovány kontroly po operacích či po předchozím ošetření, převazy ran, odstranění stehů a další neakutní výkony a vyšetření. Součástí je i malý zákrokový sál, kde se provádí chirurgické ošetření drobných poranění.

 

 CHIRURGICKÁ AMBULANCE
INDIKAČNÍ

prim. MUDr. Zdeněk Gloger

tel.: 412 359 234

Ordinační hodiny:

každé pondělí 9.00 – 13.00 hod.

V této chirurgické ambulanci jsou pacienti indikováni k plánovaným operacím dutiny břišní a cévním. Pacienti obvykle přicházejí na doporučení praktického či jiného ošetřujícího lékaře. Pacient je informován o typu operace a o potřebných předoperačních vyšetřeních.

img_7458 img_7451

 CHIRURGICKÁ AMBULANCE
CÉVNÍ

MUDr. Jiří Bartoš

tel.: 412 359 234

Ordinační hodiny:

každé pondělí 13.00 – 14.30 hod.

Diagnostika a ambulantní léčba cévních onemocnění se zaměřením na problematiku žilní chirurgie, indikace k operacím křečových žil, konzervativní léčba bércových vředů.

 

 TRAUMATOLOGICKÁ
AMBULANCE

MUDr. Tomáš Veselý

tel.: 412 359 234

Ordinační hodiny:

každý lichý čtvrtek 9.00 – 14.00 hod.

V traumatologické ambulanci jsou pacienti indikovaní k některým ortopedickým výkonům a dále léčení a sledovaní po úrazech léčených jak konzervativní cestou, tak po operacích traumatologických a ortopedických.

 

 MAMOLOGICKÁ AMBULANCE

MUDr. Vanda Kalinová

tel.: 412 359 234

Ordinační hodiny:

každé úterý 10.00 – 14.00 hod.,

bez objednání

Poradna je k dispozici ženám s jakýmkoliv problémem, s nejasnostmi, které zjistí při sebevyšetřování prsu.

 

 KOLOPROKTOLOGICKÁ
AMBULANCE

MUDr. Václav Pazdera

tel.: 412 359 234

Ordinační hodiny:

každý den 7.00 – 8.30 hod.

Koloproktologická ambulance zajišťuje zdravotní péči pro pacienty s onemocněním tlustého střeva a konečníku.

 

 OŠETŘOVÁNÍ CHRONICKÝCH
RAN A STOMICKÁ AMBULANCE

MUDr. Václav Pazdera

tel.: 412 359 216

Ordinační hodiny:

každé úterý 8.30 – 14.30 hod.

Cílem je komplexní a kontinuální péče o chronické a obtížně se hojící rány vyžadující dlouhodobou péči. Ambulance zajišťuje doplňková diagnostická vyšetření, převazy ran, kontroly po operacích.

Stoma poradna – komplexní péče o pacienty se stomií (vývodem). Ve stomické poradně poskytuje lékař a erudovaná stomická sestra péči, rady a pomůcky pacientům se založenou stomií.

 

 UROLOGICKÁ AMBULANCE

MUDr. Jana Jarošincová

tel.:412 359 234

Ordinační hodiny:

každou středu 17.00 – 20.00 hod.,

na objednání

Urologická ambulance zajišťuje ambulantní péči pacientům s urologickými onemocněními.

 

 ORTOPEDICKÁ AMBULANCE

Poliklinika, Jiráskova 1378/4

MUDr. Tomáš Veselý

tel.: 412 359 546

Ordinační hodiny:

pondělí 7.00 – 16.00 hod.,

středa, čtvrtek 9.00 – 14.00 hod.,

na objednání

Ortopedická ambulance je zaměřena na diagnostiku, prevenci, léčbu a rehabilitaci vrozených nebo získaných deformit, funkční onemocnění a poranění podpůrného a pohybového aparátu.

Proč byste měli vyhledat ošetření právě u nás? Chirurgické oddělení Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. se neustále dynamicky rozvíjí, využíváme nejmodernější metody v rámci prováděného spektra výkonů. Výhodou pro pacienty jsou krátké objednací doby na operace a velmi krátká hospitalizace. Zaměřujeme se na dostatečnou informovanost a edukaci pacientů, na maximální kvalitu poskytované péče. Naším cílem je spokojený a plně informovaný pacient.

Půjdete na operaci? Co vás čeká, kdo s vámi bude hovořit, kdo vám vysvětlí, co se s vámi bude dít, kdo vás bude ošetřovat, jak operační sál vypadá? To vše si přečtete ve čtvrtém čísle Rumburských novin, které vychází 25. 2.

Možné dotazy můžete psát na e-mailovou adresu manažerky kvality: drahotova@nemrum.cz. Bližší informace o oddělení jsou také dostupné na webových stránkách www.nemrum.cz.

Erika Drahotová
manažerka kvality

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail