Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

První logopedická třída mateřské školy v Rumburku

První samostatná logopedická třída Ježečci Mateřské školy Krásnolipská v Rumburku byla zřízena k 1. 9. 2015 a je určena dětem s narušenou komunikační schopností (NKS).

Skupina dětí (minimálně 6, maximálně 18 dětí se schválenou výjimkou 4 dětí) v této třídě je věkově smíšená. Dětem je věnována skupinová i individuální intenzivní logopedická péče. Logopedická třída je dostatečně vybavena pomůckami, které slouží k rozvoji řeči ve všech řečových rovinách, dále jemné i hrubé motoriky a ostatních složek. Děti jsou vzdělávány dle Třídního vzdělávacího programu, který je upraven pro děti s NKS a vychází ze Školního vzdělávacího programu „Rok v mateřské škole“ a péče o ně navazuje na doporučení poradenského zařízení. Ve třídě s dětmi pracují kvalifikované učitelky s vysokoškolským vzděláním v oboru logopedie a asistentka pedagoga také s odpovídající kvalifikací.

Mateřská škola Krásnolipská je dvoutřídní, s celkovou kapacitou 46 dětí. Druhá třída Koťátka je běžná třída s počtem 28 dětí se schválenou výjimkou 4 dětí. Třída je zaměřena na všeobecné vzdělávání. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených činností.

Mateřská škola se zapojuje do projektu Škola sportu (od 1. 1. 2016 Aktivní školka), kdy děti v doprovodu paní učitelky dochází v týdenních intervalech do tělocvičny ZŠ Tyršova na cvičení pod vedením trenérů a asistentů.

Škola zajišťuje dětem plnohodnotnou stravu a pravidelný pitný režim v rámci zdravého stravování. Snažíme se v dětech pěstovat zájem o tento způsob výživy.

Dne 22. 3. 2016 vás zveme na Den otevřených dveří, při kterém můžete v dopoledních hodinách přímo nahlédnout do výuky a v odpoledních hodinách si školku projít a prohlédnout. Současně bude prezentována drobná ochutnávka z našeho jídelníčku. Více o naší MŠ na www.mskrasnolipska.webnode.cz

Hana Zahnová
učitelka MŠ Krásnolipská

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail