Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Strategie MAS Český sever, z. s. na nové období byla schválena

Jedním z hlavních bodů programu valné hromady MAS Český sever, z. s., která se uskutečnila v krásném prostředí restaurace Radnice ve Chřibské 19. 1., byla prezentace Strategie CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje) na období let 2014 – 2020, projednání její analytické, strategické a implementační části a poté její schválení.

Vedoucí pracovnice SCLLD Eva Hamplová nejprve seznámila členy MAS s průběhem dosavadní činnosti pracovního týmu pro tvorbu dokumentu. Poté člen týmu Radim Burkoň přednesl vize a cíle vyplývající ze zpracované strategie, včetně alokací na roky 2016 až 2022 (viz tabulka).

Po diskuzi a dotazech k předložené Strategii CLLD MAS Český sever zahájil předseda MAS Miroslav Jemelka hlasování o Strategii CLLD, při němž přítomní členové jednomyslně text dokumentu schválili.

Dalšími body programu bylo schválení nového složení devítičlenné výběrové komise MAS na rok 2016 a dovolení devátého člena představenstva MAS, kterým se stal Svaz chovatelů, ZO chovatelů koček, Mikulášovice. Statutárním zástupcem spolku a tím i v představenstvu MAS je Vlastimil Jura. Změna ve složení představenstva byla způsobena ukončením členství Občanského sdružení pod Studencem z České Kamenice v Místní akční skupině Český sever, z. s. ke dni 31. 12. 2015.

MAS Český sever, z. s.

 

 

Integrovaný regionální operační program 97 824 tis. Kč

Operační program Životní prostředí 14 017 tis. Kč

Operační program Zaměstnanost 19 337 tis. Kč

Program rozvoje venkova ČR 40 924 tis. Kč

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail