Zkušební provoz živého přenosu

Tištěné noviny 03/2016 | 8. 4. 2016 | Nezařazené

Zastupitelstvo města Rumburk, které se konalo ve čtvrtek 28. 1. v sále Domu kultury Střelnice, bylo poprvé přenášeno živě, a to ve zkušebním provozu. K tomu se váže i následná archivace audiovizuálního záznamu stran Městského úřadu Rumburk. K tomuto opatření vedení města přistoupilo z důvodu komfortnějšího přenosu informací k občanům, kteří nemohou nebo se nechtějí fyzického jednání zastupitelstva města účastnit. A pokud se takzvaně „vychytají mouchy“, jednání můžete sledovat z pohodlí domova.

red

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/04/08/zkusebni-provoz-ziveho-prenosu/