Koťátka Schrödingerova institutu se rozšiřují

Tištěné noviny 04/2016 | 13. 4. 2016 | Nezařazené

deti

Koťátko je jeden z mnoha projektů Schrödingerova institutu. Zaměřuje se na předškolní děti, které z jakéhokoliv důvodu nechtějí či nemohou chodit do školky. Většinou se to týká dětí ze sociálně slabých rodin, ale také z rodin nepodnětných či výrazně nefunkčních. Projekt funguje už dva roky v Jiříkově a od pondělí 8. 2. už i v Rumburku.

Prostory v budově bývalé České spořitelny, kde byla v pondělí ráno zahájena nová éra Koťátek, sloužily již několik let předtím pro podobné zařízení. Klub pro předškoláky fungoval pod rumburskou charitou, která bohužel v závěru minulého roku přestala tuto aktivitu vykonávat. Vedoucí tohoto klubu Veronika Cupáková nás ale oslovila, jestli bychom nechtěli podobné předškolní zařízení otevřít a nabídla nám také svou pomoc. Schrödingerův institut tuto nabídku s radostí přijal. A díky důvěře, kterou rodiče v paní Cupákovou vkládají, je v novém Koťátku již od pondělí skoro dvacet pravidelně docházejících dětí.

Místnosti, které teď fungují jako zázemí našeho Koťátka, prošly důkladnými úpravami. Bylo zde nutné dohotovit zdi, vymalovat, sestavit nábytek a zakoupit hračky a výukové programy pro návštěvníky Koťátka. Děti i vedoucí mají teď krásnou základnu, kde se mohou už jen rozvíjet.

si

 

 

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/04/13/kotatka-schrodingerova-institutu-se-rozsiruji/