Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Seznámení s činností Komise pro životní prostředí

V loňském roce vznikla usnesením Rady města Rumburk Komise pro životní prostředí. Komise byla zřízena jako poradní a iniciační orgán, pracuje v rozsahu samostatné působnosti města a výstupem je návrh, podnět popř. doporučení radě v dané záležitosti. Komise byla založena jako osmičlenná (Anna Zibnerová – předseda, Jitka Čadová – místopředseda, Jiří Latislav, Libor Šimeček, Marie Stárková, Zuzana Vítová, Daniel Bosák, Josef Honc), ale nyní se ještě o jednoho člena rozroste z důvodu organizačních změn na MěÚ Rumburk. Rozsahem činnosti se komise zabývá záležitostmi v oblasti životního prostředí. Jedná se o úseky odpadového hospodářství, zeleně, dřevin, lesního hospodářství, vodního hospodářství, rybářství a rybníkářství, ochrany zvířat či záchytných kotců.

Podstatnou část činnosti tvoří projednávání návrhů na kácení a ořezy dřevin. Komisi jsou předkládány pouze návrhy týkající se dřevin v majetku města Rumburk, komise nemůže nijak zasahovat do rozhodnutí o kácení či ořezu stromů v případě výkonu státní správy a soukromého vlastnictví.

K předkládaným návrhům na kácení stromů bylo naše stanovisko často zamítavé. Z šedesáti navrhovaných kácení komise doporučila kácet v pětatřiceti případech, z toho jeden strom posloužil jako vánoční na Lužickém náměstí, téměř vždy je doporučena náhradní výsadba. Většinou jsme doporučili nejdříve jít cestou ošetření, tj. ořezu. V řadě případů nyní čekáme, jak se dané dřeviny budou vyvíjet po zimním období. Celkově se pak dá říci, že v Komisi pro životní prostředí panuje shoda na nutnosti životní prostředí chránit.

A závěrem vyjádření místostarosty Jiřího Pimpary (životní prostředí spadá do jeho gesce) k činnosti Komise pro životní prostředí: „Komise ŽP byla zřízena jako poradní orgán rady města, který by měl odbornou erudicí svých členů přispět ke kvalifikovaným postupům při projednávání žádostí občanů i organizací o kácení trvalých porostů na pozemcích ve vlastnictví města. A to se dle mého názoru bezpochyby podařilo, každý návrh na kácení městské zeleně je důkladně prověřen místním šetřením členů komise a poté je návrhu na kácení porostu buď vyhověno či nevyhověno. Můžu potvrdit, že dosavadní činnost komise přispěla k tomu, že se na pozemcích města nekácí bezdůvodně, což má pozitivní vliv na ochranu městské zeleně i životního prostředí ve městě. Chtěl bych všem členům komise za jejich dosavadní činnost jménem vedení města poděkovat.“

Anna Zibnerová
předsedkyně komise

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail