Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jak Rumburk hospodařil v loňském roce

přebytek

Závěrečný účet za rok 2015 bude Rumburk na zastupitelstvu schvalovat až za tři měsíce po provedení auditu hospodaření. Nicméně první rok našeho působení na radnici máme sečtený. Město Rumburk s loňským obratem 203 miliony korun uzavřelo hospodaření za rok 2015 s mimořádně příznivým výsledkem. Přebytkové saldo příjmů a výdajů překročilo dvanáct milionů, což přineslo vylepšení výsledku hospodaření oproti původnímu rozpočtu o necelých pět milionů, a to i navzdory neplánovaným, vysoce nepříznivým vlivům.

Z nich naprosto nejvýraznějšími byly dodatečné výdaje na úhradu ztrát městské nemocnice z předchozích období, kdy místo plánovaných šesti milionů odešlo jenom v roce 2015 do nemocnice z rozpočtu města milionů dvaadvacet. A to i navzdory situaci, kdy nám jako městu z pojišťovny nepřišla náhrada škod po povodních ani v dílčí částce pět milionů, se kterou se v rezervě rozpočtu kalkulovalo jako s částkou alespoň jakéhosi minimálního dorovnání.

POJIŠŤOVNA NÁM
UKÁZALA ZÁDA

Celkový nárok města na pojišťovně totiž činí patnáct milionů a pojišťovna nakonec přišla se závěrem, že městu neproplatí nic. Jako důvod uvádí uplynutí čtyřleté doby promlčení uplatnění nároku na plnění pojistných náhrad v srpnu 2014. Přitom prvních patnáct milionů pojišťovna zálohově bezprostředně po ničivých záplavách v roce 2010 bez problémů vyplatila.

Neuznává náš argument zásahu „vyšší moci“, že ještě v té době byly veškeré dokumenty k této záležitosti zadržovány policií po její prosincové razii na radnici, kdy navíc současně platil zákaz policie jakkoli s věcí nakládat. I když město již podniklo kroky k vymáhání svého nároku na pojišťovně soudní cestou, bude to běh na poněkud delší trať. Oslovili jsme zkušenou advokátku Simonu Samuelson, dříve Pastrnkovou, která už jednou městu pomohla proti pokutě čtyřicet milionů za neuskutečněnou zakázku od firmy SKANSKA.

STROJOVÉ VYBAVENÍ Z DOTACÍ

Prakticky největší plánovanou investicí v loňském roce měla být rekonstrukce strojovny zimního stadionu za necelých pět milionů z rozpočtu města, které jsme nakonec ušetřili. Včas jsme se přihlásili do dotačního programu, který byl již v průběhu minulého roku vyhlášen pro rok 2016. Jdeme sice do této rekonstrukce strojovny až nyní, ale v daleko potřebnějším rozsahu – přes jedenáct milionů korun. Vyhlášená dotace (z evropských peněz 85 %) pro nás znamenala jasné rozhodnutí.

Ve výdajích na investice jsme oproti rozpočtu ušetřili přes půl druhého milionu i na nákupu vozidel. Výhodou v naší situaci, kdy hlavně stabilizujeme nemocnici, bylo pořízení plánovaných osobních vozidel pro úřad a městskou policii využitím formy operativního leasingu. Po čtyřech letech se město bude moci rozhodnout, zda je výhodnější vozidla za zbytkovou cenu odkoupit, nebo výměnou za nové v této formě financování pokračovat.

Hlavně jsme se ale operativně chopili další výrazné dotace. Z rozpočtu města jsme ušetřili dalších rozpočtovaných nejméně osm set tisíc za nákup užitkového vozidla pro komunál a pořídili jsme s devadesátiprocentní dotací zařízení včetně víceúčelového náklaďáčku v hodnotě přes dva miliony. Z vyhlášeného dotačního titulu s názvem „Svážíme bioodpad“ jsme získali i čtyři ložné kontejnery a padesát oblíbených kompostérů pro domkaře a zahrádkáře. Mezi občany je o ně značný zájem, a tak jsme jich přikoupili dalších sto padesát. I ty už jsou prakticky rozebrané a nejspíš dojde k dokoupení dalších.

ÚPLNĚ NA VŠEM NEUŠETŘÍTE

Na čem se v minulém roce šetřit nedalo, byly silnice a chodníky města, na jejichž rekonstrukce, opravy, údržby a čištění dohromady šlo z rozpočtu přes sedm milionů. Veřejné osvětlení ve městě nás se vším všudy přišlo na pět milionů. Kromě postupné obnovy a údržby lamp nás přišla jenom samotná spotřeba elektřiny na dva miliony.

Mimochodem, budování nových chodníků je na rok 2016 předmětem čerstvě vyhlášeného dotačního titulu, takže za peníze z dotací budeme chtít letos udělat maximum. Připraveni jsme projekčně na chodník na Jiříkovské ulici na druhé straně, a máme velký zájem na vybudování chodníku k Benteleru. Na tomto konci města chybí úplně. Rádi bychom vybudovali i chodník od sídliště V Podhájí kolem záchranky. Vadí nám, že se děti, a hlavně ty malé, cestou do školy, která je pro ně bezpečnější, občas za deště brodí blátem.

VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES

S výměnou lamp veřejného osvětlení za úsporné ledkové s působivějším efektem ostřejšího směrového světelného kužele jsme zatím hodně opatrní. Snižují spotřebu výrazně, ale jejich pořizovací cena se zárukou zatím jen čtyři roky nezaručuje úsporu vynaložených prostředků. Pochopitelně v případě osazování lamp nových již v tomto směru není co řešit. Letos projde v rámci výměny vedení elektrické kabeláže celkovou rekonstrukcí veřejné osvětlení v ulici Sukova ve spodní i horní části. Na to dotace vyhlášena nebyla, ale využíváme souběhu prací s energetiky, což naší rekonstrukci o třetinu také zlevní a ulice se nebude rozkopávat dvakrát.

Na svozu odpadů město ze svého ve prospěch občanů oproti vybraným poplatkům za popelnice „doplácelo“ necelé dva miliony. Celkové náklady na odpady nás přišly na osm a půl milionu. Toto téma zahrnuje více oblastí a v letošním roce bude předmětem širšího projednávání s veřejností. V Rumburku se má rozhodovat o přechodu z poplatků za popelnici k poplatkům na hlavu a půjde hlavně o to najít přijatelnou rovnováhu mezi výší poplatku od obyvatel a výší příspěvku od města.

BEZ DOTACE SPÍŠ VÝJIMEČNĚ

Co nás v kapitálových výdajích přišlo na dva a půl milionu bez využití dotace bylo protipovodňové opatření, které jsme si pro případ dalších záplav nedovolili odkládat. Jednalo se o zpevnění a hlavně o zprůtočnění kritického místa řečiště Mandavy v ulicích Souběžná a Potoční.

Naopak z dotace jsme pořídili nové informační technologie za skoro dva miliony. Na nákladech na činnost místní správy, které se pohybují těsně nad čtyřiceti miliony, jsme oproti rozpočtu ušetřili dva a tři čtvrtě milionu. Pro úplnost podotýkám, že na výkon státní správy nám stát loni poskytl dvacet milionů, které dlouhodobě, s neustále narůstající agendou, zdaleka nepokrývají naše výdaje, které jsme tak stále více nuceni vynakládat z naší místní správy. Ale to je nekončící boj všech měst a obcí s rozšířenou působností.

Hned v prvním roce našeho působení jsme se jako nové vedení radnice vzhledem k okolnostem ještě nechtěli pouštět do větších investic. Ty ve větší míře plánujeme v rozpočtu až na tento rok, a to se zaměřením na maximální využití dotačních titulů. Záchrana nemocnice dostala vloni přednost před úplným oddlužením města. I tak jsme k dnešnímu dni splatili dvacet milionů a k úplnému oddlužení města zbývá už jen necelých sedmnáct milionů korun.

Alois Kittl
místostarosta

 

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail