Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Město lidem prosazuje důstojné bydlení i v městských bytech

Koncem minulého roku jsme v roli členů komise bytové Rady města na základě upozornění občanů došli ke znepokojivému zjištění, v jakém neutěšeném stavu byly v minulosti předávány majetkovým odborem některé byty ve vlastnictví města novým nájemníkům. To nás nemohlo nechat klidnými. Provedli jsme vlastní monitoring s fotodokumentací dvou bytů a společných prostor v bytovém domě v ulici Radniční a Poštovní a materiál jsme předložili Radě města s návrhem na opatření. Při projednávání tohoto bodu v Radě města bylo přijato rozhodnutí k okamžité nápravě současného stavu. Majetkovému odboru, který za městské byty zodpovídá, bylo nařízeno okamžité vyklizení společných prostor na chodbách, půdách i sklepích. Dům byl zařazen v rozpočtu města do priorit a na letošní rok je schválena první etapa rekonstrukce. Prvořadě bude provedena postupná výměna oken, bude následovat opatření proti vzlínání spodní vlhkosti, opravy vnitřních chodbových a následně i venkovních omítek. Postupně bychom chtěli prosadit rekonstrukce všech bytových domů, které má město ve svém majetku. Na rekonstrukci bytových domů je v letošním roce z rozpočtu města v kapitálových výdajích vyčleněno přes devět milionů korun a na správu bytů osm milionů korun.

Rada města přijala i naše naléhavé doporučení, aby každý uvolněný byt byl před jeho dalším nabídnutím uveden do odpovídajícího stavu, aby mohl být přidělen zájemcům. Nejedná se o žádný mimořádný luxus. Byt musí být čistě vybílený, uklizený, s odpovídajícími a funkčními zařizovacími předměty koupelen, záchodů a kuchyní, včetně obložení, dveří a oken, s topením a teplou vodou. Úprava bytu by po převzetí měla být provedena v co nejkratší době. Nechceme, aby se opakovalo to, že byt je sedm měsíců neobsazený, zatímco městu unikají finanční prostředky a zájemci o byt musí čekat.

Je velmi pravděpodobné, že toto opatření nutně vyvolá zvýšení nákladů na údržbu bytového fondu oproti současným poměrům. Například jenom nutné vybourání jednoho zastaralého „umakartového“ bytového jádra a vybudování nové koupelny a WC bude stát podle předběžných kalkulací kolem sto osmdesáti tisíc. Je logické, že bude kladen velký důraz i na přebírání bytů od nájemníků. Součástí předávání a přebírání bytů musí být předávací protokol včetně fotodokumentace, který musí jasně vykazovat stav bytu. Nechceme dopustit to, aby se opakovalo předání neobyvatelného bytu tak, jak tomu bylo v případě Radniční ulice.

 

Ivana Dudková
předsedkyně bytové komise
Bronislava Nedvědová
místopředsedkyně bytové komise

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail