Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

SLOVO STAROSTY JAROSLAVA SYKÁČKA

J. Sykáček

V zásadě se bráním nálepkování, i proto mě mrzela nálepka, kterou nám po mnoho let dávali různé instituce, agentury a média. Tuhle nálepku si asi pamatuje každý z nás – myslím tím tu pohádku o sociálně vyloučené lokalitě, kterou se nám ostatní snažili vnutit. Tato nálepka plyne z kvanta analýz, přístupů, studií a nevím čeho všeho, které produkují různé národní i nadnárodní orgány. Tato nálepka už ale není aktuální. Není vždy dobré stavět se do opozice proti těm kvantům dokumentů a už z podstaty je odmítat, ale je lepší z nich těžit, respektive z dotačních titulů, co nabízejí. Sociální oblast je velmi složitá a citlivá, zkratkovitá řešení jsou špatná řešení. Troufám si říci, že v Rumburku palčivá témata otvíráme až teď. Pamatujeme, že pod problematiku sociální oblasti nespadají jen ti na okraji společnosti, ale řešíme v ní také naše seniory, naše děti – úzce s ní souvisí i oblast prevence kriminality a bezpečnosti. Řešíme se v ní my všichni. Mohl bych na těchto řádcích lamentovat nad současným stavem, kdy stát už není tak vstřícný vůči poskytování dotací na pracovníky VPP apod., ale nebudu – snažíme se s tímto stavem něco dělat a hledat i alternativní řešení, která by nás co nejméně zatížila a zároveň byla udržitelná, tím je pro mě integrace – ne bezbřehá pomoc, ano pomoc, která se opírá o jasná pravidla a je směřována těm opravdu potřebným.

Jaroslav Sykáček, starosta

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail