Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výroční schůze Klubu českých turistů Rumburk

Klub turistů

V sobotu 23. 1. proběhla v Klášterní vinárně v Rumburku každoroční výroční členská schůze místního Klubu českých turistů. Schůze se zúčastnilo mnoho hostů – senátor Z. Linhart, starosta Rumburku J. Sykáček, starosta Starých Křečan F. Moravec, za oblastní výbor KČT Ústeckého kraje J. Eichler, za CHKO Labské pískovce pan Stein a také zástupci spřátelených turistických oddílů (Krásná Lípa – p. Hiecke a p. Peterka, Dolní Poustevna – p. Lexa a p. Bednář, Šluknov – pí Landová).

Na schůzi turisté zhodnotili svou činnost v uplynulém roce a schválili plán činnosti pro rok nastávající.

Výlety uskutečněné v roce 2015 vedly za poznáním přírodních krás, kulturního bohatství a historie naší země, ale i sousedního Německa.

Styčnými body činnosti byly tradiční akce: Novoroční výstup na Tanečnici (32. ročník), Stezka odvahy (36. ročník), Vzpomínkový memoriál na kamarády (37. ročník), Štěpánský tajný výlet (33. ročník) a Turistický Silvestr na ukončení společného roku. Na všech těchto akcích byla bohatá účast veřejnosti, pozvaných hostů a samozřejmě členů klubu.

Celkem proběhlo čtyřicet akcí (třiadvacet pěších výletů, jeden cyklo výlet, jeden vodácký výlet, jeden výlet lyžařský a čtrnáct brigád na turistické louce a pramenech Mandavy).

Stezky odvahy, největší akce klubu, se zúčastnilo v loňském roce sedm set padesát čtyři lidí. Spolupořadatelem Stezky je město Rumburk, které významně přispívá na její uskutečnění.

Dalším významným partnerem, na jehož území KČT pořádá Stezku odvahy a akci Prameny Mandavy, a též na jehož území má klub základnu v osadě Kopec, je Obecní úřad Staré Křečany. Starosta obce chápe cíle klubu a vychází vstříc tam, kde je to v jeho silách.

Poděkování za podporu rumburských turistů patří všem dalším sponzorům, bez jejichž přispění by činnost KČT nemohla být zdaleka tak bohatá.

Na naše akce zveme všechny, kdo mají rádi přírodu, baví je poznávat nové věci a nechtějí být na svých výletech sami. Informace o všem, co připravujeme, získáte ve vývěsní skřínce na pěší zóně poblíž Lužického náměstí nebo ve vývěsní skřínce v Mikulášovicích.

Lenka Obergruberová

 

Sledujte aktivity klubu, i letos jich turisté pořádají mnoho. Foto: KČT

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail