Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Čeho se bojí ředitel příspěvkové organizace?

Kolem rumburské příspěvkové organizace Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk, kterou od jejího vzniku sloučením dvou samostatných organizací před komunálními volbami v roce 2014 vede ředitel Miloslav Kucer, se něco děje. V březnovém vydání soukromého Zpravodaje Šluknovský výběžek, který do schránek rumburských domácností zdarma distribuuje agentura MA-JA, vyšel na titulní straně obsáhlý článek s názvem „Organizaci Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk se daří“.
V závěru článku nepodepsaný autor zmiňuje zřízení komise, která má posoudit přínos spojení příspěvkových organizací města. Protože se kolem této komise díky článku vynořilo množství otázek a dohadů, zeptali jsme se na okolnosti jejího vzniku, práci a cíle předsedy Vladimíra Andrleho.

 

 

Pane předsedo, co je to vlastně
za komisi, kterou Zpravodaj
Šluknovský výběžek zmiňuje?

Vznik pracovní skupiny pro vyhodnocení projektu sloučení příspěvkových organizací města Rumburk má kořeny v předvolebním slibu voličům ze strany hnutí Město lidem Rumburk, že v případě vyslovení důvěry formou volebního úspěchu prověříme rozporuplné sloučení příspěvkových organizací zřízených pro sportovní aktivity a kulturní vyžití našich spoluobčanů.

 

Tedy je to akce Města lidem?

Na sestavení pracovní skupiny se shodli všichni tři koaliční partneři, tedy Město lidem, ČSSD i ODS, kteří delegovali i své zástupce. Z toho je vidět, že prověření důsledků sloučení organizací je v zájmu celého vedení města. Vždyť se jedná o více než 15 milionů korun z kapes nás všech, máme tedy právo vědět, jak je s penězi nakládáno.

 

V inkriminovaném článku
se mluví o rekordním výsledku
hospodaření ve výši 527 tisíc
korun. Co vy na to?

Musíme si říci, jak funguje příspěvková organizace. Primárně se nepočítá s tvorbou zisku. Město, tedy zřizovatel, dotuje činnost jistou částkou, do které se organizace musí vejít. Tedy pokud dám příspěvkové organizaci 15 milionů korun, jako je tomu v našem případě, očekávám, že splní své hlavní úkoly, to znamená že bude provozovat svěřené sportovní areály a kulturní dům ku prospěchu občanů a na konci roku jí nic nezůstane, ani nebude nic dlužit. Když si tedy pan ředitel na konci roku řekne o dalších 500 tisíc korun z rozpočtu města a tyto peníze dostane, pak to přece není jeho kladný hospodářský výsledek. To je zřejmé.

 

Bylo sloučení domu kultury
a SRASu nevhodné? Co vaše
pracovní skupina zjistila?

Jakékoli hodnocení je v této době předčasné. Naše pracovní skupina je prozatím ve fázi sběru informací a k jejich vyhodnocení má stanovený termín 31. 3. tohoto roku. Do té doby je každá úvaha pouhým předjímáním, proto mě zarazila jistota, s níž je článek ve Zpravodaji Šluknovský výběžek napsán.

 

Kdy může veřejnost očekávat
výsledky pracovní skupiny?

Zadavatelem úkolu je Rada města Rumburku, která stanovila termín pro projednání výsledné zprávy do 30. 4. tohoto roku. Následně bude zpráva předložena zastupitelům na jejich zasedání do konce května tohoto roku.

 

Počítáte se zveřejněním
vašich zjištění?

Samozřejmě, chceme občanům našeho města svoji práci předložit a věříme, že objektivní zjištění je přesvědčí více než nepodepsané články v soukromém periodiku vydávaném manželkou ředitele hodnocené sloučené organizace.

Vladimír Andrle, red

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail