Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Rumburk pro školní rok 2016/2017

Tištěné noviny 06/2016 | 4. 5. 2016 | Nezařazené

V souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) stanovují ředitelky následujících mateřských škol

 

 Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, p. o.

 Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, p. o.

 Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, p. o.

 Mateřská škola Rumburk, V. Kováře 398, p. o.

 Mateřská škola Rumburk, Krásnolipská 463/8, p. o.

 

termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu

vzdělávání pro následující školní rok 2016/2017 v úterý dne

12. 4. od 10.00 do 11.30 hod. a od 14.00 do 16.00 hod.

 

Žádosti o přijetí se mohou stáhnout z webových stránek jednotlivých
mateřských škol a vyplněné se podávají přímo v mateřských školách.
Zákonný zástupce přinese s sebou občanský průkaz,
rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte.

 

Odbor školství, kultury a tělovýchovy
a ředitelky mateřských škol v Rumburku

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/05/04/zapis-do-materskych-skol-zrizovanych-mestem-rumburk-pro-skolni-rok-20162017/