Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Čeká vás v nejbližší době operace?

Vážení čtenáři, dovolili jsme si pro vás připravit

informace o našich operačních sálech a vašem

případném pobytu na nich.

operacnisal

Lužická nemocnice má celkem čtyři operační sály. Tři z nich se nacházejí v prvním patře budovy pavilonu I. Lužické nemocnice a tvoří trakt pro obory chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, traumatologie a oční. Čtvrtý sál, tzv. sekční, který sousedí přímo s porodním sálem, je určen pro porody císařským řezem. Součástí oddělení je také sterilizace, kde se sterilizuje nejen instrumentárium určené k operačním výkonům, ale i z ostatních oddělení a ambulancí Lužické nemocnice.

V říjnu 2014 proběhla rozsáhlá stavební rekonstrukce operačního traktu. Jednotlivé operační sály jsme vybavili moderní technikou, která umožňuje provádění kvalitní, bezpečné a efektivní operativy – klasické, laparoskopické a endoskopické. Provozní činnost operačních sálů je zajištěna nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně.

Jaké typy operací provádíme, se dočtete na webových stránkách nemocnice www.nemrum.cz.

Každý operační zákrok je zásahem do organismu. Na operačním sále se setkáte s anesteziologickým týmem (psali jsme o něm v RN č. 4), s operačním týmem (operatér, perioperační sestra – instrumentářka a obíhající sestra), sanitářem a sanitářkou, popřípadě s radiologickými laboranty.

Vedoucí lékař je primář MUDr. Zdeněk Gloger a vrchní sestra Markéta Brožová. Na oddělení operačních sálů dále pracuje pět zdravotních sester, které jsou registrovány dle zákona č. 105/2011 o nelékařských zdravotnických povoláních a všechny absolvovaly pomaturitní specializační studium „perioperační péče“. Nižší zdravotnický personál je proškolen pro práci na operačním sále a je zastoupen v počtu čtyř pracovníků.

Váš pobyt na operačním sále

Informace k průběhu operace získáte již na oddělení od lékaře – operatéra a také z informovaného souhlasu, který před provedením operačního výkonu podepisujete. Pacient, který je náležitě připraven k operačnímu výkonu, je z oddělení přivezen na určený operační sál podle rozpisu v operačním programu a po premedikaci (podání určitých léků, kterými je nemocný zbaven napětí a strachu před úvodem do anestezie) je předán týmu na operační sál. Převzetí pacienta probíhá ve vstupním filtru. Pacient musí být náležitě informován o dalších krocích při jeho pobytu na operačním sále. Komunikace na operačním sále je nezbytnou součástí péče o pacienta.

Pro bezpečný průběh vašeho
operačního výkonu doporučujeme
dodržet tyto pokyny

Pokud kouříte, omezte několik dní před výkonem kouření a den před výkonem nekuřte vůbec. Dodržte náš požadavek lačnění, na oddělení budete přesně informováni, kdy naposledy můžete jíst a pít. Tímto opatřením předejdete riziku zvracení. Před výkonem vyjměte zubní protézu, oční čočky, sluchadla, odložte brýle, šperky, sponky, piercing a vlasové paruky. Delší vlasy stáhněte gumičkou. Před anestezií nepoužívejte make-up, oční stíny a řasenku – hrozí riziko zánětu očních spojivek. Lak na nehty znemožňuje vaše monitorování během operačního výkonu.

Je-li plánováno vaše propuštění do domácí péče v den operačního výkonu či vyšetření, nesmíte v tento den řídit motorové vozidlo. Nedoporučuje se provádět právní úkony, činit důležitá rozhodnutí a je vhodné se vyvarovat práce s nebezpečnými nástroji či přístroji. Zajistěte si předem doprovod dospělou osobou domů a její dohled nad vámi do následujícího dne.

Pokud jste nachlazeni (v akutním stavu infekčního onemocnění) nebo pokud proděláte čtrnáct dnů před plánovaným výkonem nějaké akutní infekční onemocnění (např. angínu), upozorněte na tuto skutečnost lékaře.

Operační léčba vyžaduje vysoké nároky na technické a materiální vybavení, speciální výcvik personálu, dokonalé dodržování asepse, antisepse a sterility a také speciální organizaci práce. Během dne se na našich sálech vystřídá až deset pacientů, ročně dva tisíce. Každému z nich se plně věnujeme, abychom mu pomohli překonat úzkost a strach z operace. Těší nás zdárný průběh operace a spokojený pacient, kterému pak jen můžeme přát brzké uzdravení.

Všichni víme, že zdravotnictví se dělí jak na část medicínskou, tak na část ekonomicko-technickou. O té medicínské části vás již postupně informujeme. V příštím čísle Rumburských novin bychom vás seznámili s oddělením výpočetní techniky – informatiky. Oddělení vzniklo v důsledku rychlého pronikání výpočetní techniky do zdravotnictví, ale o tom blíže v příštím vydání (lékařská evidence, zasílání výsledků vyšetření a digitalizovaných CT a rtg. snímků mezi odděleními, archivace dat, vykazování péče zdravotním pojišťovnám a další).

Erika Drahotová

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail