Na vzpomínkové promítání přišlo víc jak sedm desítek občanů

Tištěné noviny 07/2016 | 6. 5. 2016 | Nezařazené

promitani

V měsíci březnu připravil Spolek přátel Rumburku spolu s Městskou knihovnou Rumburk další část komentovaného promítání srovnávacích fotografií města. Tentokrát se nám rozhodli autoři, členové spolku Václav Jelínek a Jaroslav Hocký, přiblížit staré fotografie okolí města Rumburk. A bylo se na co dívat. Z blízkého okolí zaujaly například historické fotografie sáňkařské dráhy pod Dymníkem, jenž jsou v terénu patrné dodnes. Že se nejednalo o lokální atrakci, dosvědčila i mapa podobných areálů celého Rakouska-Uherska, v které ta „naše rumburská dráha“ zaujímala své místo. Ale záběr autorů byl opravdu velký, a tak jsme se mohli přenést v čase do zapomenutých koutů Jetřichovicka – zhlédli jsme nejen hotel na Mezní Louce či Vysoké Lípě, ale kupříkladu i doubickou „Vápenku“, z které do dnešních dnů zbyla jen jediná budova. Promítání obou autorů jsou již tradičně hojně navštěvována zájemci z řad veřejnosti, a tak tomu bylo i nyní, kdy do sálu městské knihovny zavítalo sedmdesát pět z nich.

Věřím, že stejně jako já si odnesli z přednášky nejen ono nostalgické jiskření, které se dostaví při zhlédnutí pohlednic plných „vzduchoplachtění“ Zeppelinu nad městem, či interiérů proslulých restaurací a lokálů, ale i poznání maličkého střípku historie krajiny, ve které žijeme. Poznání, že podobně smýšlejících občanů není málo.

Budeme se tedy těšit, že se s nimi setkáme nejen na dalších přednáškách, ale i třeba při úklidu těchto zapomenutých výletních míst, výsadbách dřevin, které Spolek plánuje, či jakýchkoliv jiných aktivitách, které pořádáme. I to málo, co můžeme společně udělat, má smysl.

 

Daniel Bosák

 

 

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/05/06/na-vzpominkove-promitani-prislo-vic-jak-sedm-desitek-obcanu/