Rumburští hasiči museli zasahovat i v březnu

Tištěné noviny 07/2016 | 6. 5. 2016 | Nezařazené

17. 3. | Požár elektroinstalace
v rodinném domě

Před třetí hodinou vyjely dvě jednotky k požáru elektrického rozvaděče a elektroinstalace v rodinném domě v Jitřní ulici. Hasit se naštěstí nemuselo, bylo provedeno nucené odvětrání přetlakovou ventilací.

18. 3. | Požár střechy kolem
komínového tělesa

Tři jednotky byly vyslány k požáru střechy kolem komína v ulici U Stadionu. Průzkumem bylo zjištěno, že vadné komínové těleso kouřilo nějakou dobu do okolního dřeva, které začalo doutnat. Jednotka provedla za použití útočného proudu C prolití doutnajícího místa, poté za pomoci automobilového žebříku provedla rozebrání části panelové střechy a obložení komína. Doutnající dřevo bylo motorovou pilou vyřezáno a trámy uhašeny. Komínové těleso bylo vyčištěno růžicí, z vybíracího otvoru bylo vybráno několik koleček popela. Jednotka HZS VDF provedla kontrolu termokamerou, jednotka SDH Jiříkov tvořila zálohu na místě události.

28. 3. | Požár odpadu v Horním
Jindřichově

Krátce po ukončení pondělní „hodovačky“ vyjela naše jednotka k požáru odpadu a travního porostu na hraničním přechodu v ulici Stanko Vodičky v Horním Jindřichově. Za pomoci dvou proudů byl požár zlikvidován.

 

www.hasicirumburk.cz

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/05/06/rumbursti-hasici-museli-zasahovat-i-v-breznu/