Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Strategie MAS Český sever na roky 2014-2020 byla odeslána ke schválení

Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!

mas_logo

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever za období 2014 – 2020 byla 2. 3. odeslána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR k hodnocení. Dokument byl schválen Valnou hromadou MAS 19. 1. letošního roku ve Chřibské.

Jakým směrem se bude ubírat rozvoj území v novém programovém období 2014 – 2020 napovídá Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever, z. s. (SCLLD). Nejde však o dokument, který byl připraven tzv. „od stolu“, ale vychází ze zkušeností,

názorů a přání místních obyvatel. Tvorbě strategie předcházela řada komunitních projednání, workshopů, specializovaných dotazníkových šetření a anket, určených pro širokou veřejnost, ale i vymezené cílové skupiny – živnostníky, zemědělce, zájmové spolky, neziskové organizace, obce, učitele a žáky základních a středních škol. Součástí příprav byly strukturované rozhovory se starosty obcí a zmapování projektových záměrů obcí.

Strategie CLLD byla členskou základnou MAS jednomyslně schválena na Valné hromadě ve Chřibské 19. 1. tohoto roku. Po finálních úpravách byla Strategie odeslána 2. 3. na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ke konečnému hodnocení.

Kompletní dokument SCLLD, který obsahuje popis území, analytickou, strategickou a implementační část a přílohy včetně financování, je uveřejněn na www.masceskysever.cz.

MAS Český sever, z. s.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail