Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Letem, světem, soutěžemi… s Gymnáziem Rumburk

Dokázali byste určit délku sjezdovky podle vrstevnic, vypočítat délku polárního kruhu nebo podle zadaného textu odvodit reaktanty a produkty? S těmito a mnoha dalšími úlohami a úkoly se ve druhém pololetí potýkala a potýká i řada našich žáků. A proč? Protože se naplno rozjela vyšší kola předmětových olympiád, ve kterých reprezentují nejen sebe a své znalosti a schopnosti, ale i svou školu – Gymnázium Rumburk. A stejně jako v minulých letech, i v tomto školním roce se jedná o reprezentaci úspěšnou. Mnozí z nich navázali na výsledky svých předchůdců a z okresních a krajských kol přivezli pódiová umístění např. v olympiádách z českého jazyka, matematiky, fyziky, německého jazyka, zeměpisu či chemie. A v hojném počtu se jednalo i o umístění nejvyšší. Nejvíce prvních míst obsadili zástupci našeho gymnázia v Zeměpisné olympiádě, kde ze čtyř vyhlašovaných kategorií obsadili Katka Nedvídková (1. A), Nguyen Huu Quy (3. A) a Vojtěch Mikel (2. C) hned tři první místa.

A jak svoji účast a náročnost úloh v soutěžích vidí sami žáci?  

Nguyen Huu Quy, 3. A

Práce s atlasem byla podle mne velmi jednoduchá, ale časově náročná, test geografických znalostí byl pro mne největším oříškem. Velký problém mi dělaly geologické pojmy, protože některé jsem ještě nikdy neslyšel, a v praktické části jsme museli vypočítat délku sjezdovky podle vrstevnic a zjistit informace z textu o umělém zasněžování. Před vyhlášením jsem moc necítil, že mám šanci na medailové umístění, ale přesto jsem dokázal ostatní soutěžící překonat a soutěž vyhrát.  

Katka Nedvídková, 1. A

Hned po rozdání části s atlasem jsem byla přesvědčená, že to všechno zvládnu a dopadne to dobře. Přičemž po druhé části jsem věděla, že to dobře nedopadne. Sluneční hodiny byly novinkou a odtoky řek jakbysmet. A při práci na písemném testu geografických znalostí jsem dospěla k názoru, že nemám šanci, protože jsem věděla snad jen tři čtvrtiny testu. Naštěstí jsem zvládla práci s atlasem, a to rozhodlo.   

Karel Wünsche 4. A

Úlohy v okresním kole chemické olympiády mě velmi bavily. Byly velmi zajímavé a musel jsem se nad nimi opravdu zamyslet. V každém kole CHO je úloha s názvem neznámé látky, při níž hledáte, podle textu, ze kterého to musíte odvodit, reaktanty (látky, které spolu reagují) a produkty. Tato úloha je podle mě asi jednou z nejtěžších, ale zároveň mě i nejvíce baví. Krajské kolo to už byla vyšší liga. Úlohy byly těžší, ale o to zajímavější. Chemie je mou velkou vášní, a proto se olympiády z ní budu účastnit i v dalších letech.

Soutěžní klání však zdaleka nejsou u konce, řada krajských kol ještě čeká na své vítěze a o vylepšení svých pozic budou v nejbližší době usilovat např. Radim Záležák v celostátním kole Olympiády z německého jazyka, Veronika Laubrová v krajském kole Olympiády z českého jazyka, Karel Wünsche v okresním kole Biologické olympiády či Karolína Veselá, Matěj Pavlíček a Veronika Laubrová v krajském kole Matematické olympiády. Přejme jim tedy, ať je jejich úsilí vložené do přípravy po zásluze odměněno.

rrn

Tisk Tisk | E-mail E-mail