Odborný konzultant. Kdo je Agora Central Europe?

Tištěné noviny 08/2016 | 10. 5. 2016 | Nezařazené

Jsme česká nezisková organizace Agora Central Europe a dlouhodobě se věnujeme zapojování veřejnosti do rozhodování radnic.

Agora CE působí v České republice již od roku 1998. Byla založena jako česká, nevládní a nezisková společnost dvěma holandskými subjekty (Stichtung Agora Europa a Institutem pro veřejnost a politiku), v jejichž zemi má otevřený dialog a zapojování občanů do veřejného dění tradici a nezaměnitelné místo. Posláním Agory CE je posilovat proces demokratizace naší společnosti. Od roku 2001 se také zaměřuje na pořádání veřejných debat, vzdělávání středoškolské mládeže ve schopnosti diskutovat a na celkové zlepšování diskusního prostředí v ČR. Agora CE dlouhodobě usiluje o zlepšení komunikace a spolupráce mezi občany a radnicemi, povzbuzuje zájem občanů o věci veřejné s cílem zvýšení politické kultury v ČR.

V roce 2015 Agora pomůže několika obcím se zavedením participativního rozpočtu, tak aby ukázala, že je tento ve světě oblíbený nástroj vhodný i pro české prostředí.

 Agora CE

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2016/05/10/odborny-konzultant-kdo-je-agora-central-europe/