Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Představujeme vám oddělení výpočetní techniky

ict2

Hlavním nositelem výkonů jsou v nemocnici samozřejmě lékaři, sestry a další zdravotničtí odborníci. Nicméně, žádné podobné zařízení se neobejde ani bez podpory zaměstnanců ekonomicko-technických oddělení. O medicínské a ošetřovatelské péči vás již informujeme. Dnes představíme právě jedno z oddělení, které zajišťuje služby technického charakteru a je v dnešní moderní době neoddělitelnou součástí nemocničního a ambulantního provozu.

V každém zdravotnickém zařízení vzniká množství dat. Data jsou základním stavebním kamenem informace, proto vám chceme představit oddělení, jehož cílem je shromažďování informací (dat), oddělení Výpočetní techniky – informatiky (dále jen ICT).

Stejně jako každá větší instituce, tak i rumburská nemocnice potřebuje k zabezpečení provozu stabilní a bezpečnou IT infrastrukturu.

ICT zajišťuje provoz a vzájemné vazby všech informačních systémů, které fungují na počítačové síti v nemocnici. Jedná se například o Nemocniční informační systém (NiS) pro ambulance a lůžková oddělení, laboratorní a RDG informační systém. Oddělení ICT zajišťuje a zodpovídá za funkčnost a bezpečnost počítačové sítě, Wi-Fi sítě, emailových služeb. Dále zajišťuje pro zaměstnance LNaP, a.s. školení v oblasti základní počítačové gramotnosti formou pravidelných kurzů i individuálních konzultací v souladu s aktuálními požadavky jednotlivých pracovišť. Od roku 2015 je areál pokryt bezdrátovou sítí Wi-Fi, kterou mohou využívat nejen pacienti, ale také návštěvníci nemocnice. Připojení k internetu je zdarma. Pro zkvalitnění služeb vás žádáme, pokud narazíte na slabý či žádný signál v prostorách LNaP, a.s., o informování na e-mailu webmaster@nemrum.cz.

Nemocnice zpracovává část zdravotnické dokumentace elektronicky. Informace uložené v NiS slouží lékařům jako podklad pro další péči o pacienta. Do zdravotnické dokumentace konkrétního pacienta má možnost nahlížet pouze ten lékař, který pacienta opravdu léčí (pacient leží na jeho oddělení, přišel k němu na vyšetření, lékař se stal konsiliářem při zákroku jiného lékaře, stal se účastníkem léčebného postupu apod.). Žádný jiný lékař nemá právo do osobních údajů konkrétního pacienta nahlížet. Současně bychom vás chtěli ubezpečit, že veškeré údaje uložené v našem NiS jsou jako citlivé osobní údaje chráněny proti zneužití tím, že všichni zaměstnanci jsou vázáni vnitřními postupy, které přesně definují způsob nakládání s těmito informacemi. Každý přístup ke konkrétnímu pacientovi je zaznamenán a lze kdykoli ověřit, kdo na citlivé údaje konkrétního pacienta nahlížel či je jakkoliv měnil a proč. To se samozřejmě musí týkat všech osobních údajů, tj. i výsledků laboratorních.

Systém má možnost sledovat pacienta od přijetí až po propuštění, a pokud je to nutné, tak i celou jeho historii od první návštěvy po současnost.

V rámci zkvalitňování služeb a zvýšení efektivity jsme zakoupili novou generaci PACS (software pro ukládání a správu snímků z RTG a CT pracovišť). Dále ePACS, který má na starosti komunikaci s okolními nemocnicemi. Díky tomu je možné v řádu minut zaslat RTG nebo CT snímek i s popisem na jiné pracoviště. Veškerá komunikace je tedy rychlejší, efektivnější a probíhá přes nově pořízený RiS (radiologický informační systém), který je v provozu od roku 2015.

Taktéž naše biochemická a hematologická laboratoř od počátku roku 2015 přešla na nový systém. Díky službě Medical Net, do které se nemocnice zapojila v rámci zpřístupnění dat okolním lékařům, můžeme obratem zasílat laboratorní výsledky elektronicky všem lékařům z okolí, kteří jsou v projektu Medical Net také zapojeni. Všechna data v nemocnici jsou zálohována na několika místech. O bezpečnost počítačů a vnitřní počítačové sítě se stará antivirový software.

ict1

V průběhu posledních let proběhla rekonstrukce pracoviště ICT, vznikla zde školicí místnost, která slouží jak pro školení, semináře a porady, ale i pro pořádání předporodních kurzů. V roce 2015 proběhla obměna většiny pracovních stanic s dnes již nepodporovaným systémem Windows XP za nové počítače s modernějším Windows 7. Současně byly pořízeny dva nové výkonné servery, které díky speciální technologii virtualizace zvládají nahradit několik serverů klasických. Zároveň proběhla modernizace počítačové sítě, nyní je mnohem rychlejší a spolehlivější.

Výpočetní technika pomáhá samotným pacientům, stejně jako zaměstnancům nemocnice. Šetří čas i náklady – většinu dokumentů (od lékařské zprávy, přes recepty, poukazy na vyšetření až po elektronické žádanky) lze vytisknout a poslat jednoduše, kam je třeba, a hlavně bez čekání. Dnes je tak například možné „jedním kliknutím“ odeslat pacientovu žádanku na RDG/CT a další vyšetření bez nutnosti dříve zbytečně složitého a časově náročného „papírování“. A zrovna tak odeslání jejich výsledků.

Zavedené technologie zkracují čekací dobu a zvyšují komfort pacientů i návštěvníků, zlepšují komunikaci mezi jednotlivými zdravotnickými pracovišti i externími lékaři. Přispívají k vyšší efektivitě provozu rumburské nemocnice i polikliniky. Přejeme si, aby výpočetní technika byla dobrým pomocníkem zdravotníků i pacientů a vytvářela prostředí v nemocnici, které efektivně využívá poskytnuté zdroje.

 

ICT LNaP, a.s.

Erika Drahotová

manažerka kvality

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail