Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Reakce na článek „Čeho se bojí ředitel příspěvkové organizace?“

V Rumburských novinách č. 6/2016 ze dne 24. 3. byl zveřejněn článek pod názvem „Čeho se bojí ředitel příspěvkové organizace?“ Rád bych v této souvislosti na tento článek reagoval.

S velkým zájmem jsem si přečetl článek pod názvem: „Čeho se bojí ředitel příspěvkové organizace?“ Vzhledem k tomu, že tato otázka nebyla v článku zodpovězena a opětovně zde autor uvádí zavádějící informace, rozhodl jsem se na článek reagovat.

Úsměvně až komicky se zde prezentuje autor (Vladimír Andrle), který sám sebe zpovídá. To už samo o sobě něco vypovídá. Pokud k tomu ještě vezmeme skutečnost, že je předsedou redakční rady (schvaluje a rozhoduje o konečném vydání RN), je nám tento stav plně objasněn. Zřejmě z neznalosti uvádí, že je důležité prověřit, jak je nakládáno s penězi daňových poplatníků. Ve skutečnosti komise, která byla koaličními partnery založena, však nemá kontrolní charakter, má „pouze“ prověřit, zda spojení dvou příspěvkových organizací naplnilo sledovaný záměr. Zde si pisatel patrně plete svoji další funkci v podobě člena kontrolního výboru.

V článku se také objevila informace, jakým způsobem došla organizace k hospodářskému výsledku za rok 2015. V souvislosti s tímto Vás žádám, abyste toto tvrzení doložil usnesením – rozhodnutím rady města. V případě, že nic takového nemáte, a já vím, že ne, Vás žádám, abyste se omluvil. Skutečnosti, které zde záměrně uvádíte, vytváří negativní pohled na organizaci, jejímž jsem ředitelem a výrazným způsobem poškozujete organizaci i pracovníky v ní. Pro Vaši informaci, rada města rozhodla o snížení příspěvku v listopadu 2015 o částku téměř 470 000 Kč. Rovněž také například rozhodla neposkytnout příspěvek na deskový výměník k ohřevu vzduchu na velkém bazénu nebo na čerpadlo oběhové vody k ohřevu dětského bazénu. Jediné peníze, které jsme nad rámec rozpočtu dostali, byl investiční příspěvek na dvacet let starý filtr k velkému bazénu v hodnotě 165 000 Kč a 80 000 Kč na workoutové hřiště. Všechny tyto informace lze dohledat v rozhodnutích rady města.

V závěru bych chtěl uvést, že jsem ředitelem příspěvkové organizace města a ta není mým majetkem. Slouží k sociální vybavenosti města a město (zřizovatel) rozhoduje o výši příspěvku nebo způsobu financování. Na Vaši otázku, čeho se bojím, odpovídám: „Nebojím se ničeho, ale unavuje mě, jakým způsobem Vaše strana (Město lidem) záměrně snižuje mínění o městské organizaci nebo práci v ní. Bohužel jsem zatím z Vaší strany neviděl nic jiného než destrukci všeho, co fungovalo. Kritizovat umí každý, ale něco vymyslet nebo udělat je už něco jiného. Vyzývám Vás, abyste zastavili tuhle štvavou kampaň a začali konečně něco dělat pro tohle město a přestali se schovávat za vaše funkce ve výborech nebo pracovních skupinách.“

Miloslav Kucer

ředitel Domu kultury Střelnice a sportovišť města Rumburk, p.o.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail